Smaakstad Ede

EDE_SmaakstadDe Stichting Smaakstad is opgericht in 2014 met het doel de gemeente Ede te promoten als toonaangevende food gemeente in Nederland.

De Stichting Smaakstad Ede voert momenteel deze projecten uit:

FoodFloor | Eetbaar Ede | Eten Delen Ede | Food Academy | Wat Food voor Ede doet

Het bestuur van Stichting Smaakstad Ede bestaat uit:
Voorzitter: Wim Vaessen, Directeur Essensor
Secretaris: Hilda Weges, Projectmanager AOC Raad
Penningmeester: Mark Dees, Locatiedirecteur Aeres Ede

De eerste activiteit van Stichting Smaakstad Was in 2014 de uitwerking van de titel Hoofdstad van de Smaak in een activiteitenplan voor de gemeente Ede. Om na 2014 verdere invulling te geven aan Food als beleidskeuze is er een voedselvisie ontwikkeld. De voedselvisie van de gemeente Ede dient als uitgangspunt om richting te geven aan de keuze voor Food. Stichting Smaakstad Ede ziet het als haar taak om in de jaren na 2014 mede vorm en inhoud te geven aan de uitwerking van deze voedselvisie.

Deze voedselvisie komt niet uit de lucht vallen, onderstaande voorbeelden laten zien wat er in en rond de gemeente Ede aan Food te vinden is. Dit zijn de belangrijkste ingrediënten van de voedselvisie, we maken er graag iets lekkers van!

Foodvalley

De FoodValley regio waarin Ede ligt, is een unieke bundeling van natuur, cultuur, bedrijvigheid, onderwijs, innovatie en kennis op gebied van gezonde en duurzame voeding. Wageningen UR behoort met haar onderzoek en onderwijs tot de wereldtop. Ook in het lokale en regionale bedrijfsleven wordt topkennis en innovatie dagelijks toegepast. Voedsel verbindt de stad Ede en het platteland rond Ede met elkaar. Deze verbindingen en ontmoetingen zijn van onschatbare waarde.

World Food Center

Niet voor niets heeft Stichting World Food Centers Ede gekozen als vestigingsplaats voor het World Food Center (WFC) Nederland. Het WFC gaat alles in de etalage zetten wat zich afspeelt in de Nederlandse sector van Agro&Food. Beleid, innovaties, actuele ontwikkelingen en smaakbeleving worden straks dagelijks zichtbaar. Het centrum biedt bezoekers prikkelende smaakbelevenissen voor alle zintuigen.

Kenniscampus

Op de Kenniscampus Ede leven en leren ongeveer 12.000 studenten en leerlingen. De Kenniscampus verbindt leren en innoveren met ondernemerschap door vormen van samenwerking te ontwikkelen met Edese bedrijven. Met de Wageningen UR is een intensieve samenwerking.