Voedselraad Ede: krachtig, onafhankelijk en betrokken!

Om de kwaliteit van het voedselbeleid van de gemeente Ede op een nog hoger niveau te brengen en te houden is er in de gemeente Ede een Voedselraad opgericht. De voedselraad wordt onafhankelijk georganiseerd door Stichting SmaakStad Ede. Zij geeft de gemeente Ede gevraagd en ongevraagd advies. Zij houdt de gemeente een spiegel voor, is aanjager van nieuw beleid en verbindt de verschillende partijen in de voedselketen om de samenwerking te bevorderen en inspiratie bij elkaar op te halen. Een presentatie over de opzet en plan van de Voedselraad is te vinden in dit document: Opzet Voedselraad. Onafhankelijk, krachtig en betrokken. Voor vragen of contact mail naar info@hildaweges.nl.

Leden van de Voedselraad

De Voedselraad is opgericht om de gemeente te inspireren en partijen te verbinden als het gaat over gezond en duurzaam voedsel. De Voedselraad bestaat uit inwoners van gemeente Ede die op persoonlijke titel zijn gevraagd om in de Voedselraad zitting te nemen, maar wel in directe verbinding staan met een van de ketenpartners zoals bijvoorbeeld een bedrijf, onderwijs, zorg, onderzoek of een maatschappelijke organisatie. Maak kennis met de leden van de Voedselraad:

Thema’s en adviezen Voedselraad

Voedsel is een erg breed terrein. Om daarin meer focus te krijgen wordt er thematisch gewerkt. De Voedselraad heeft vier thema’s uitgewerkt en daar advies over uitgebracht. Per thema is verkend wat het thema precies inhoudt (Stap 1 Beeldvorming), welk beleid en initiatieven er al binnen de gemeente zijn gestart (Stap 2 Informatie), wat goed loopt en wat nog beter kan (Stap 3 Analyse) en rapportage van de resultaten en het advies (Stap 4 Rapportage). Over de volgende thema’s is door de Voedselraad advies uitgebracht: stadslandbouw in de wijk, eiwittransitie, jongeren en een gezonde leefomgeving, ouderen en een gezonde leefomgeving.

Thema eiwittransitie

Bijeenkomst bij FoodX

14 december was Eetbaar Ede te gast bij FoodX op het World Food Center terrein. In een gezellige informele sfeer bespraken we met een leuke

Read More »

Thema gezonde leefomgeving voor jongeren

100% plant based feestmenu’s | workshop

Deze kerst je familie of vrienden verrassen met een heerlijke vegan Wellington of Plant-Based rollade?! Dan ben je bij de workshops ‘Plant-Based Feestmenu’s’ door Dons Catering/watinhetvatzit aan het

Read More »

Thema gezonde leefomgeving voor ouderen thuis en in de zorg

.

X