Voedselraad

Om de kwaliteit van het voedselbeleid van de gemeente Ede op een nog hoger niveau te brengen en te houden is er in de gemeente Ede een Voedselraad opgericht. De voedselraad wordt ondersteund door Eetbaar Ede. Zij geeft de gemeente Ede gevraagd en ongevraagd advies. Zij houdt de gemeente een spiegel voor en verbindt de verschillende partijen binnen het lokale voedselsysteem om elkaar te inspireren en de samenwerking te bevorderen. We leveren als burgers zo een actieve bijdrage aan de noodzakelijke vernieuwing richting duurzaam, gezond, lokaal en betaalbaar voedsel binnen de gemeente Ede.

Via de Voedselraad wordt door Edenaren mede invulling gegeven aan:

1. de noodzaak en urgentie van de voedseltransitie,

2. interdisciplinaire en integrale samenwerking en

3. de meerwaarde van burgerparticipatie.

De Voedselraad is een beleidsnetwerk en verdiept zich in het (gemeentelijk) beleid waarin duurzaam, gezond, lokaal en betaalbaar voedsel een rol speelt of zou moeten spelen. De Voedselraad gaat in gesprek met betrokken stakeholders om samen te bespreken waar de knelpunten zitten en welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn. Bij iedere bijeenkomst staat een thema centraal.

In 2022 waren dat de volgende thema’s:
– Jongeren en een gezonde voedselomgeving.
– Ouderen en een gezonde voedselomgeving.
– Regionale Eiwittransitie.
– Stadslandbouw.
– Impactmeting.

In 2023 zijn dit de volgende thema’s:
– Profilering Voedselraad.
– Voedseleducatie.
– Korte keten.
– Horeca.
– Lokale verkooppunten.

Wil je eens van gedachten wisselen met de Voedselraad of heb je een vraag, mail dan naar info@eetbaarede.nl.

10-puntenplan Voedselraad

De Voedselraad heeft eind 2022 een zogenaamd “10-punten plan” opgesteld. Dit plan bevat verschillende concrete voorstellen die voortkomen uit de adviezen van de afgelopen twee jaar. De Voedselraad gaat de voortgang hiervan actief stimuleren en volgen. Middels een “stoplicht” wordt inzichtelijk gemaakt op welke niveau deze adviezen zijn gerealiseerd: rood (nog geen voortgang), paars (gestart) en groen (gerealiseerd).  

Leden voedselraad

De Voedselraad is opgericht om de gemeente te inspireren en partijen te verbinden als het gaat over gezond en duurzaam voedsel. De Voedselraad bestaat uit inwoners van de gemeente Ede die op persoonlijke titel zijn gevraagd om in de Voedselraad zitting te nemen, maar wel in directe verbinding staan met een van de ketenpartners zoals bijvoorbeeld een bedrijf, onderwijs, zorg, onderzoek of een maatschappelijke organisatie. 

De Voedselraad wordt begeleid door Hilda Weges en heeft de volgende leden: Joost Snels, Lucie Viet, Herman Peter Prangsma, Lysanne van de Kamp, Anja Kroodsma, Tjirk van der Ziel, Martine Groenewegen en Wouter Nijhuis.

Ga naar de inhoud