Voedselraad Ede

Krachtig, onafhankelijk en betrokken!

Om de kwaliteit van het voedselbeleid van de gemeente Ede op een nog hoger niveau te brengen en te houden is er in de gemeente Ede een Voedselraad opgericht. De voedselraad wordt onafhankelijk georganiseerd door Stichting SmaakStad Ede. Zij geeft de gemeente Ede gevraagd en ongevraagd advies. Zij houdt de gemeente een spiegel voor, is aanjager van nieuw beleid en verbindt de verschillende partijen in de voedselketen om de samenwerking te bevorderen en inspiratie bij elkaar op te halen.

Alle leden van de voedselraad zijn op persoonlijke titel gevraagd om in de voedselraad zitting te nemen, maar staan wel in direct verbinding met een van de ketenpartners zoals bijvoorbeeld een bedrijf, onderwijs, zorg, onderzoek of een maatschappelijke organisatie.

Voedsel is een erg breed terrein. Om daarin meer focus te krijgen wordt er thematisch gewerkt. Per jaar worden er twee thema’s gekozen. Per thema zal worden verkend wat het thema precies inhoudt (Stap 1 Beeldvorming), welk beleid en initiatieven er al binnen de gemeente zijn gestart (Stap 2 Informatie), wat goed loopt en wat nog beter kan (Stap 3 Analyse) en rapportage van de resultaten en het advies (Stap 4 Rapportage).

De community EetbaarEde, de FoodFloor en FoodAcademy bijeenkomsten zullen als input en ter rapportage van de Voedselraad worden gebruikt.

Een presentatie over de opzet en plan van de Voedselraad is te vinden in dit document: Opzet Voedselraad. Onafhankelijk, krachtig en betrokken.

Een toelichting door Wethouder Leon Meijer:

Onze thema’s

De voedselraad verdiept zich ieder half jaar in en ander thema. De vragen die daarbij centraal staan en de informatie die wordt verzameld om deze vragen te beantwoorden worden via deze site beschikbaar gesteld. Dat geldt ook voor de adviezen die hieruit voortkomen en aan de gemeente worden aangeboden. Momenteel werkt de voedselraad aan het thema

Gezonde leefomgeving voor jongeren

Gezonde leefomgeving voor ouderen thuis en in de zorg

Eiwittransitie

 

Heeft u vragen? Of heeft u goede ideeën laat het ons dan weten. Neem dan per mail contact op met de procesbegeleider/secretaris van de Voedselraad Hilda Weges (info@hildaweges.nl)

X