Hilda Weges: ‘We zoeken mensen die interesse hebben in het brede verhaal van de voedseltransitie’

Hilda Weges

De Voedselraad is opgericht om de gemeente te inspireren en partijen te verbinden als het gaat over gezond en duurzaam voedsel. De Voedselraad bestaat uit inwoners van gemeente Ede met allerlei verschillende achtergronden. Hilda Weges is vanuit Smaakstad Ede procesbegeleider bij de Voedselraad en daarnaast werkzaam voor diverse duurzame projecten waarin onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid samen werken.

Oprichting Voedselraad Ede

‘De oprichting van de Voedselraad in Ede past in een bredere ontwikkeling waarin burgers zichzelf organiseren. Ook bij thema’s als energie en biologische landbouw zie je burgerraden en coöperaties ontstaan. Burgers vinden dat de verandering te langzaam gaat en dat ze te weinig invloed hebben. Ze gaan het daarom nu zelf maar organiseren. Voedselraden zie je ontstaan in verschillende Nederlandse en buitenlandse steden. In Ede is de Voedselraad de verbindende schakel tussen gemeente en bewoners. We laten het geluid van bewoners horen bij de gemeente.’

Onafhankelijk advies

‘Als Voedselraad geven we onafhankelijk advies aan de gemeente over het voedselbeleid. We willen dat gezond, lokaal en duurzaam voedsel voor iedereen bereikbaar wordt. Betaalbaar is ook erg belangrijk. We willen niet dat gezond voedsel alleen voor een kleine groep mensen beschikbaar is en er een ‘voedselelite’ ontstaat.’

Gezond, duurzaam en betaalbaar voedsel is belangrijk

‘We hebben als Voedselraad de afgelopen twee jaar een aantal thema’s behandeld, bijvoorbeeld gezonde voedselomgeving voor jongeren en voor ouderen. Ook hebben we gekeken naar het thema eiwittransitie en stadslandbouw. Tijdens de Corona-crisis hebben we nogmaals gezien hoe belangrijk gezondheid is. Ook biodiversiteit en klimaat worden steeds urgenter. We zien ook steeds meer hoe belangrijk het is om lokaal te produceren en niet afhankelijk te zijn van grote buitenlandse partijen.’

Stichting Smaakstad Ede

‘Vanuit Stichting Smaakstad Ede ben ik procesbegeleider bij de Voedselraad. Als Smaakstad Ede hebben we voorgesteld om als Stichting Smaakstad de Voedselraad onafhankelijk van de gemeente te gaan organiseren. Een Voedselraad die vanuit de gemeente opereert werkt natuurlijk heel anders dan een raad die onafhankelijk door de burgers zelf wordt georganiseerd. De Voedselraad past goed bij de andere activiteiten van Stichting Smaakstad zoals de online community en de FoodFloor, al deze activiteiten versterken elkaar.’

Toekomst Voedselraad.

‘De Voedselraad heeft in mijn optiek veel potentie, zeker in samenwerking met Stichting Smaakstad. Ik zie een brede coöperatie voor me waarin onderwijs, onderzoek, ondernemers en bewoners samenwerken. Als je voldoende partijen kunt betrekken kun je een heel programma oprichten en grote stappen zetten. Het zou jammer zijn als de resultaten die behaald zijn op het gebied van voeding, vervliegen. Ede als Foodstad past in de regio, we hebben de infrastructuur en gezonde en duurzame voeding is een actueel thema. We moeten echt zorgen dat we vervolgactiviteiten op het gebied van voeding kunnen blijven ondersteunen, ook in de toekomst.’

Informele groep

‘Zelf heb ik een brede achtergrond in het onderwijs. Gestart als docent in het basisonderwijs, later  als onderwijsadviseur in zowel het hoger als middellbaar onderwijs. Ik heb ook lang gewerkt binnen het groene onderwijs. Daar ben ik ook in contact gekomen met stadslandbouw. Ik doe op dit moment verschillende projecten die allemaal te maken hebben met onderwijs,  duurzaamheid en vergroening van onze economie. Bij de Voedselraad ben ik procesbegeleider, maar geen voorzitter. De Voedselraad is een informele groep, we hebben geen formele structuur, we trekken als groep samen op. Wat ik erg leuk vind is om met al deze verschillende mensen, met verschillende achtergronden en ambities, samen een gemeenschappelijke lijn te vinden en iets te bereiken.’

Lid worden van de Voedselraad

‘We willen de Voedselraad graag uitbreiden. We zoeken mensen die interesse hebben in het brede verhaal van de voedseltransitie in de hele keten van plant naar dier naar mens. Mensen die willen nadenken over manieren om het systeem van voedsel duurzamer, lokaler en gezonder te maken. Lokaal kan je niet alles oplossen en ook de gemeente kan niet alles regelen. Burgers hebben daarin ook zelf een grote verantwoordelijkheid.  De Voedselraad wil partijen die daaraan kunnen bijdragen bij elkaar brengen. We willen kijken naar hoe het voedselsysteem anders kan worden ingericht en wat en wie je nodig hebt om zo’n verandering lokaal te organiseren.’

‘Voor de Voedselraad zoeken we inwoners van Ede uit verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld onderwijs, onderzoek, horeca en detailhandel. Maar ook uit buurthuizen, jongerenwerk en de gezondheidszorg. Voedsel is overal. We zoeken natuurlijk een mooie mix van leeftijd, opleidingsniveau, culturele achtergrond, etc. Ik zou het ook mooi vinden als mensen de Voedselraad of Stichting Smaakstad kunnen gebruiken als opstapje om hun duurzame ideeën verder te brengen. Laten we in gesprek gaan en samen tot oplossingen en voorstellen proberen te komen.’

Meer informatie over (deelnemen aan) de Voedselraad is te vinden op eetbaarede.nl/voedselraad of neem contact via info@hildaweges.nl.

Deel dit bericht via:

Ga naar de inhoud