JOGG-aanpak in gemeente Ede

Ook in gemeente Ede zijn steeds meer kinderen met overgewicht of obesitas naarmate ze ouder worden. Daarom slaan JOGG, de gemeente Ede, Welzijnsorganisatie Malkander en Sportservice Ede de handen ineen. Zij tekenden hiervoor op 8 februari een samenwerkingsovereenkomst voor de JOGG-aanpak.

JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) maakt de fysieke en sociale leefomgeving van jongeren gezonder. Met hierbij de focus op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. In JOGG-gemeenten werken verschillende beleidsterreinen en lokale organisaties hiervoor met elkaar samen.

Zo ook in Ede. In 2021 is een kerngroep met de GGD, Jeugdgezondheidszorg, Sportservice Ede, Centrum voor Jeugd en Gezin, Malkander, Ziekenhuis Gelderse Vallei en gemeente Ede een aantal keer samengekomen. Gezamenlijk hebben zij een plan opgesteld. Centraal hierin staat het beter aan elkaar verbinden van bestaande activiteiten van verschillende organisaties rondom sport, bewegen en gezonde voeding. Bijvoorbeeld door meer samen op te trekken met scholen en consultatiebureaus.

Zie voor meer informatie de website van gemeente Ede

Deel dit bericht via:

Ga naar de inhoud