Webinar over voedselraden

In Ede hebben we al een paar jaar een Voedselraad, maar op andere plaatsen zijn ze ook in opkomst, en in de ons omringende landen zijn al veel meer lokale en regionale voedselraden actief. In Duitsland heeft zelfs bijna elke streek en stad nu een eigen voedselraad.

In een voedselraad spreken voedselbewuste burgers zich uit over het voedselbeleid van de lokale/ regionale overheid en de werking van de markt. Door mee te praten en te beslissen krijgen consumenten meer vat op de voedselvoorziening.

Stadslandbouw Nederland organiseert een webinar op dinsdag 29 maart tussen 14.00 en 17.00 uur over voedselraden. Wat doen voedselraden, welke soorten zijn er? Hoe oefenen ze invloed uit en wat is het resultaat? En hoe begin je eigenlijk zelf met het opzetten van zo’n raad? Ook hopen ze met dit webinar het fundament te leggen voor een landelijk platform voor voedselraden. Heb je interesse in het fenomeen voedselraad, zet de datum alvast in je agenda.

Dit zijn de gastsprekers:
Anna Wissmann, tot voor kort coördinator van de Duitse voedselraden
Alanya den Boer, PhD van het Athena Instituut van de VU in Amsterdam
Liane Lankreijer, medeoprichter van de Voedselraad voor Den Haag

In het panel nemen plaats:
Jean Eigeman, Stadslandbouw Nederland, Arnold van der Valk, Voedselraad Amsterdam en Food Council MRA, Ellen Poolman, beleidsambtenaar voedselzaken gemeente Ede, Joost Snels, burger in voedselraad in Ede, Tom Voorma, gemeente Den Haag, Gert Engelen, Rikolto, Vlaanderen.

De link naar het webinar is hier te vinden: http://stadslandbouwnederland.nl/actueel/

X