Victor Brinkhorst ‘Met de Voedselraad wil ik lokaal zorgen voor meetbare impact’

De Voedselraad is opgericht om de gemeente te adviseren, aanjager te zijn van nieuw beleid en om de verschillende partijen in de voedselketen met elkaar te verbinden om samenwerking te bevorderen en inspiratie bij elkaar op te halen.

De leden van de Voedselraad zijn op persoonlijke titel gevraagd maar staan wel in directe verbinding met een van de ketenpartners zoals bijvoorbeeld een bedrijf, onderwijs, zorg, onderzoek of een maatschappelijke organisatie.

Victor Brinkhorst is deelnemer aan de Voedselraad als inwoner van Ede maar ook als eigenaar van zijn bedrijf W&G Brinkhorst, specialist in kip, vlees, wild en gevogelte.

Wat is je drijfveer om je in te zetten voor de Voedselraad?

Ik wil graag iets bijdragen aan de Voedselraad vanuit mijn rol als ondernemer. Ik vind het heel positief dat de gemeente dit heeft geïnitieerd en dat ze mensen vanuit verschillende achtergronden laten meedenken. De Voedselraad moet wat mij betreft echt relevant zijn en ook meetbare impact hebben. Ik wil resultaten kunnen zien en bij wijze van spreken over 5 jaar echt kunnen zeggen welke veranderingen de Voedselraad tot stand heeft gebracht.

Obesitas onder jongeren

Het eerste thema waar we mee aan de gang zijn gegaan is obesitas onder jongeren. Ik zou het fantastisch vinden als we over een aantal jaar terug kunnen zien dat in Ede obesitas onder jongeren lager is dan in heel Nederland doordat we de juiste interventies hebben kunnen doen. Dat vergt veel onderzoek en evaluatie van maatregelen. Als een middelbare school een gezonde schoolkantine begint en de supermarkt om de hoek merkt een toename in het aantal scholieren dat snacks komt halen, dan moet er meer gebeuren. We moeten heel goed analyseren waar het probleem zich afspeelt en wat het probleem precies is. Is het probleem wel het aanbod op scholen en sportkantines? Of ligt het probleem ergens anders? Het gezonde aanbod is er wel, maar de keuze voor het gezonde aanbod wordt niet altijd gemaakt. Hoe zorgen we dat die keuze wel wordt gemaakt? Kunnen we andere producten ontwikkelen? Ze beter zichtbaar maken? Betere verpakkingen ontwikkelen? De ouders betrekken? Dat zijn de vragen die we moeten beantwoorden.

Het zou ook mooi zijn als we bijvoorbeeld kunnen ontdekken welke jongeren obees zijn, welk percentage van heel Ede, waar ze wonen, welk gedrag ze hebben en dan heel gerichte oplossingen bedenken per doelgroep. Combinatieoplossingen zijn waarschijnlijk de oplossing, dus meer bewegen door een skatepark aan te leggen en te zorgen voor een minder vet aanbod in de buurt.

Dit zijn leuke onderzoeken voor een student, een praktisch gericht onderzoek. Ook de kennis van organisaties die al met dit thema bezig zijn, kunnen we daarvoor goed gebruiken.

Welke thema’s zou je nog meer willen behandelen met de Voedselraad?

Ieder half jaar kiest de Voedselraad een nieuw thema, als een volgende thema ben ik heel geïnteresseerd in ondervoeding bij ouderen. Het komt veel voor en tegelijkertijd horen we dat 60/70% van de maaltijden voor ouderen niet wordt opgegeten. Waar ligt dat aan? Welk probleem ligt daar achter? Daar zou ik onderzoek naar willen doen en op basis daarvan een plan van aanpak maken. Ik vind het belangrijk om de resultaten goed te evalueren. We moeten er voor waken dat de Voedselraad alleen beschrijft wat er gebeurt en dat de rapporten in een la belanden.

Waarom is de Voedselraad belangrijk?

Een belangrijke rol voor de Voedselraad is volgens mij om dingen samen te brengen en op waarde te beoordelen. Er gebeurt al veel, door lokale en landelijke organisaties, maar het zou goed zijn om ergens een plek te hebben waar alles samen komt. Als je een lokale organisatie hebt, zijn mensen meer betrokken en hebben ook een langere adem om echt veranderingen te bewerkstelligen. Als het vanuit de gemeenschap komt, is er meer betrokkenheid en daarmee ook meer kans op succes.

Zie ook de pagina over de Voedselraad

Deel dit bericht via:

Ga naar de inhoud