Voedingscoaches Edese basisscholen

Patricia en Iemke werken niet meer als voedingscoach voor de Edese basisscholen, zie de site van de gemeente voor het huidige ondersteuningsaanbod voor scholen. Patricia en Iemke raken er bijna niet over uitgepraat, zo leuk vinden ze het om samen met Edese scholen te werken aan gezondere scholen. Patricia van den Heuvel is voedingsdeskundige en is begonnen op de school van haar kinderen, de Louise de Coligny school. Inmiddels heeft ze samen met Iemke Janssen-de Leeuw, voedingscoach/deskundige, een ondersteuningsaanbod voor alle scholen in Gemeente Ede.

Meer aandacht voor gezonde voeding op school

“Op mijn eigen school raakte in aan de praat met andere ouders”, vertelt Patricia. “We wilden heel graag dat er op onze school meer aandacht was voor gezonde voeding. Met een aantal ouders hebben we contact opgenomen met de schoolleiding en zijn we samen aan de gang gegaan. We hebben toen een grote verandering teweeg gebracht. Met steun van de gemeente Ede hebben toen de mogelijkheid gekregen om dit bij meer scholen te doen. ”

Gezonde basis voor schoolkinderen

“We willen graag dat alle kinderen in Gemeente Ede een gezonde basis krijgen” zegt Iemke. “We willen gezond eten leuk maken en kinderen, ouders en scholen enthousiast maken om te werken aan een gezonde school. Scholen hebben vaak weinig tijd en geld om zelf dingen uit te zoeken of te organiseren. Daar kunnen wij heel goed bij helpen”.

“Een school heeft een krachtige functie als voorbeeld” vult Patricia aan. “Op school is er sprake van groepsdruk, kinderen nemen makkelijk het voorbeeld van andere kinderen en leerkrachten over. Daarom is het juist zo belangrijk om al jong gezonde keuzes te leren maken”.

Maatwerk per school

Op dit moment werken Iemke en Patricia samen met 5 basisscholen samen om stap voor stap gezonder te worden. Wat ze precies doen is per school verschillend. Iedere school vraagt maatwerk. Bij sommige scholen is er sprake van nog even de puntjes op de i zetten. Bij andere scholen moet het onderwerp nog gaan leven. En niet iedere school hoeft helemaal ‘gezond’ te worden. Dat zijn keuzes die iedere school zelf maakt.

Een leuk middel wat bij alle scholen kan worden ingezet is het poppenkast theater van de Toverbezem. “We hebben dat speciaal laten ontwikkelen voor dit project” vertelt Patricia. “Het is een poppenkastvoorstelling speciaal voor de kleuterklassen. Ze leren op een leuke manier meer over gezonde voeding. Ze leren bijvoorbeeld waar vitamines in zitten, dat water drinken goed voor je is en wat gezond is. Dit is een leuke manier voor alle scholen om iets te doen met gezonde voeding”.

Andere voorbeelden van activiteiten op scholen zijn bijvoorbeeld wildpluk-wandelingen voor klassen, koken met de opbrengst van schoolmoestuinen met een kok, maar ook voorlichting aan ouders en leerkrachten over bijvoorbeeld gezond trakteren, water drinken en fruit eten in de pauze.

Kleine stapjes zijn geen probleem

“We horen en zien nog vaak dat kinderen koeken en frisdranken meenemen naar school, terwijl fruit en water natuurlijk een veel gezondere keuze zijn. Vaak zijn het vooral de volwassenen die bang zijn voor verandering. Ouders zijn bang dat hun kinderen het niet lekker vinden en leerkrachten zijn bang dat ouders gaan klagen. Maar in de praktijk zien we dat kinderen zich heel makkelijk aanpassen en graag mee willen doen. Als iedereen water drinkt, willen kinderen graag meedoen met de groep en ook water drinken, dat vinden ze eigenlijk nooit een probleem.”

“We vinden het belangrijk om geen regels op te leggen op een school” vertelt Patricia. “We willen juist dat het leuk is, dat mensen enthousiast worden, en dat het via leuke activiteiten steeds meer gaat leven op een school. Zo kunnen we iedere keer een stapje doen op iedere school. “

Bij onderwerpen als bijvoorbeeld gezonder trakteren kunnen er wel veel vragen komen van ouders. Patricia en Iemke organiseren daarom ook trainingen voor leerkrachten, hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan. “We verzorgen ook ouderavonden” geeft Iemke aan. “We vinden het belangrijk dat er inspraak is en dat ouders goed geïnformeerd zijn en er achter staan als er wijzigingen worden doorgevoerd. We kennen geen ouders die de voeding van hun kinderen niet belangrijk vinden. Dus als ouders goed geïnformeerd worden, staan ze eigenlijk altijd wel achter eventuele veranderingen, ook al waren ze eerst kritisch.”

Ondersteuning door voedingscoaches

Voeding blijft een belangrijk onderwerp benadrukken Patricia en Iemke. Van de kinderen en jongeren in Nederland van 2 tot 25 jaar heeft 16 procent overgewicht, 3 procent daarvan zelfs ernstig overgewicht. En dit percentage neemt elk jaar toe. Het is daarom heel belangrijk dat kinderen al jong leren wat gezond is en ze helpen om de juiste keuzes te maken.

Patricia en Iemke werken niet meer als voedingscoach voor de Edese basisscholen, zie de site van de gemeente voor het huidige ondersteuningsaanbod voor scholen.

Heb je als school, PO of VO, interesse in het ondersteuningsaanbod, dan kun je contact opnemen met:

Patricia van den Heuvel via info@eat-write.nl of 06-55 89 52 89.

Iemke Janssen-de Leeuw via iemke@thegoodfoodcoach.nl of 06-11411201.

Heb je als ouder van een kind op de basisschool interesse, ga dan eens (eventueel samen met andere ouders) praten met de directie van de school. Zij kunnen dan een afspraak maken.

Deel dit bericht via:

Naar de inhoud springen