Subsidie voor moestuinen, koken, excursies op scholen

Alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties kunnen een bijdrage aanvragen om aan de slag te gaan met activiteiten rondom voedseleducatie. De regeling kan worden aangevraagd tussen 7 maart en 19 april. De bijdrage kan worden aangevraagd voor drie activiteiten:

  1. Moestuinieren
  2. Koken
  3. Excursie of gastles op het gebied van voeding 

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan deze tegemoetkoming zijn voorwaarden verbonden, zie de site van Jong Leren Eten voor meer informatie

Deel dit bericht via:

Ga naar de inhoud