Fruit eten op de Koning David school in Ede

De Koning David School in Ede is op weg om een steeds gezondere school te worden. Een van de eerste stappen was deelname aan ‘EU-schoolfruit’. Dat is 3 keer per week gratis rauwkost of fruit, gedurende 20 weken. Naast het schoolfruit is deze lagere school op meer manieren bezig met gezonde voeding. Zo wordt er nu aandacht besteedt aan gezonder trakteren, zijn er fruitdagen en is woensdag ‘alleen-water’ dag.

Samen met het team en de ouders wil directeur Werner de Geest de aandacht voor gezonde voeding steeds verder uitbouwen: “Ik vind dat een school wel een verantwoordelijkheid heeft hierin. Wij willen ze als school een goed voorbeeld meegeven als het gaat om voeding en ook bewegen. Op een school leren kinderen ook van elkaar en ze willen in een groep eerder iets nieuws proberen. Als leerkracht kan je bewustzijn over voeding enorm stimuleren door spelenderwijs aandacht te besteden aan wat kinderen bij zich hebben.” 

In schooljaar 2019/2020 is de school gestart met ‘woensdag fruitdag’ en het project Klassemoestuin. In schooljaar 2020/2021 waren er twee fruitdagen en woensdag ‘waterdag’. Ook kwam daar het EU-schoolfruit bij.

EU schoolfruit

Het schoolfruit werd over het algemeen goed ontvangen, geeft Werner aan. Op de Koning David School hebben ouders veel van het snijwerk gedaan, maar ook wel er wel overblijfkrachten die appeltjes schilden voor de kinderen. Leerkrachten hebben er vaak geen tijd voor. Als aandachtspunt voor andere scholen die er mee aan de gang willen: “regel wel iets voor het snijden. Er komen regelmatig ananassen en meloenen, die niet zomaar door de kinderen zelf gegeten worden. Het is zonde als dat niet bij de kinderen terecht komt of zelfs weggegooid moet worden”.

Keuzes samen met het team

Er zijn naast EU schoolfruit nog heel veel mogelijkheden om aandacht te besteden aan gezonde voeding, geeft Werner aan: “Als school krijgen we van alle kanten lespakketten en suggesties aangereikt. Er wordt zoveel aangeboden, we maken een keuze in het jaarplan en kunnen niet aan alles meedoen. Het gaat niet alleen om aanbod op het gebied van voeding. Sommige ouders vinden gezonde voeding heel belangrijk, maar andere ouders vinden bijvoorbeeld techniek heel belangrijk, of sport, of cultuur. We kiezen ieder jaar samen met het team wat we dat jaar gaan doen.”

Stap voor stap

“Ik vind het belangrijk om de stappen te zetten in het tempo dat past bij onze school, het team en de ouders” legt Werner uit. “Ik heb ook wel schoolleiders gesproken die een nieuw voedingsbeleid in 1 keer helemaal gewijzigd hebben. Die schoolleiders merken dan veel weerstand en ‘hakken in het zand’. Ouders komen dan met vragen en klachten naar leerkrachten toe en het kan veel onrust geven.” Ook het team moet er achter staan: “Als je van ouders vraagt alleen gezond eten mee te geven en te trakteren, wordt dat ook verwacht van leerkrachten. Bijvoorbeeld als ze zelf trakteren bij een verjaardag, of bij een schoolreisje. Het team moet er ook achter staan.” Op de Koning David School hebben ze er daarom voor gekozen om stap voor stap veranderingen in te voeren.

Toekomstplannen

De Koning David School wordt ondersteund door Voedingscoaches Ede, “Zij triggeren ons om er over na te blijven denken. We willen ons eigen tempo bepalen maar zij wijzen ons bijvoorbeeld op subsidies en wijzen ons op de mogelijkheden en materialen die er zijn voor bijvoorbeeld lessen of extra activiteiten. Volgend schooljaar gaat de Koning David verder praten over de plannen. Een van de plannen is om de ouders meer te betrekken door bijvoorbeeld een ouderavond over dit thema te organiseren. Stap voor stap moet de school dan gezonder worden.

Werkgroep van ouders

Marcel Bontenbal is een van de ouders die in de werkgroep gezonde school zitten en die het schoolfruit praktisch hebben georganiseerd. “De start van onze werkgroep was bij de Avondvierdaagse”, vertelt Marcel. “De hoeveelheid snoep, frisdrank en koeken was heel groot en we wilden proberen om de Avondvierdaagse wat gezonder te krijgen. Niet alle ouders wilden helemaal van de koeken en ijsjes afstappen, maar het jaar erop was er op twee van de vier pauzes fruit. Dat was een mooie start. De kinderen vonden de kersen en aardbeien heerlijk, minstens net zo lekker als koeken. Dat heeft ons ook gemotiveerd: kinderen vinden lekker fruit net zo lekker en het is goed als ze leren dat er niet altijd snoep meegenomen hoeft te worden. Fruit of rauwkost kan net zo goed.”

Organisatie van het schoolfruit.

De werkgroep van ouders heeft een groot deel van de praktische organisatie van het schoolfruit op zich genomen zodat de leerkrachten daar zo min mogelijk werk aan hebben. “Je moet het wel goed voorbereiden” geeft Marcel aan. Het fruit wordt in bulk geleverd, maar moet nog naar de klassen worden verspreid. Bij de Koning David School doen leerlingen dat. Marcel: “Wij hebben gezorgd voor kratten, een krat per klas. Leerlingen verdeelden dan het fruit/rauwkost over de kratten. Van iedere klas moet dan een leerling een krat bij de voordeur komen ophalen. Dat vergt natuurlijk wel ook wat aansturing door leerkrachten, die moeten ook betrokken zijn.”

Voorbereiding schoolfruit

Met subsidie die door de school is aangevraagd hebben de ouders materialen gekocht. Marcel: “we hebben snijplanken, messen, serveerschalen en prikkertjes gekocht. Dit soort zaken zijn echt nodig, omdat er regelmatig ananassen, meloenen en dat soort fruit geleverd wordt. Op onze school hebben wij dat als ouders gesneden en verdeeld over voldoende schalen, voor iedere klas een schaal. Voor ons was het geen probleem om voldoende mensen te vinden om te snijden. Eens per week of eens per twee weken moet er gesneden worden, dat ging altijd wel goed na een oproepje. De kinderen eten het bij de lunch, als het dan een keer mis gaat met het fruit zitten ze niet zonder eten, dan is het altijd extra. Als ouders zijn we enthousiast over het schoolfruit en we hopen dat onze aanvraag volgend jaar nog een keer wordt toegekend.”

Ook als school starten met gezonde voeding?

Aanvragen en meer informatie schoolfruit: https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm

Contact voedingscoaches Ede: www.mrsfoodcompany.com

X