Kerngroep

Samenstelling van de kerngroep

De kerngroep EetbaarEde bestaat uit professionals met een warm hart voor Stadslandbouw. De leden van de kerngroep investeren op vrijwillige basis in de ontwikkeling van de community vanuit de overtuiging dat er behoefte is aan het organiseren van de verbinding en de samenwerking tussen de verschillende voor stadslandbouw noodzakelijke disciplines als fundament voor de ontwikkeling van stadslandbouw

We streven er naar dat de volgende deskundigheiden in de kerngroep vertegenwoordigd zijn:

 • Strategie en beleid;
 • Voeding en duurzame voedsel(keten);
 • Ruimtelijke inrichting;
 • Communicatie;
 • Voorlichting/onderwijs/educatie;
 • Onderzoek;
 • Ondernemerschap / agrarische kennis;
 • Fondswerving.

De leden van de kerngroep stellen zich aan u voor

Hilda Weges Programmamanager met passie voor onderwijs, vergroening, fotografie en ICT. Werkzaam bij de AOC Raad de landelijke branchevereniging van het groen onderwijs. Zij treedt ook op als voorzitter van EetbaarEde. Zij heeft een eigen hobby  wijngaard op het complex Bovenhoek van VAT Ede.

René van Geneijgen Gedreven kennisoverdrager op gebied van landbouw en natuur. Sterk in het betrekken van mensen bij natuur en voedselproductie. Initiatiefnemer van het Stadslandbouw project Stadsvarkens.

Henk van Paassen Planoloog en bekend met de herbestemming van agrarische bedrijven. Ook actief op het terrein van streekwinkels, het binnenveld en de vogelwerkgroep.

Irma Straathof Adviseur klimaatbeleid en actief binnen landelijk kennisprogramma DuurzaamDoor.

Wat doet de kerngroep van EetbaarEde?

De kerngroep ‘faciliteert’ de community voor de leden en verbindt, initieert, inspireert  en stimuleert daarmee waar dat maar mogelijk is. De kerngroep heeft een voorzitter cq coordinator.

De kerngroep ‘agendeert’ en onderhoudt daarvoor contacten met alle voor EetbaarEde relevante stakeholder w.o. de gemeente(s), Stichting EdeSmaakstad, VAT/Ede, Coöperatie Boerenhart, WG Streekproducten Agrarische vereniging binnenveld, Onderwijs, Stedennetwerk Stadslandbouw, Eetbaren elders etc.

Dit wordt gerealiseerd door:

 • belangenbehartiging richting gemeente/provincie;
 • gevraagd /ongevraagd advies te geven aan onze stakeholders;
 • bijeenkomsten (op locatie) te organiseren en zo mogelijk een jaarlijks stadslandbouwevenement;
 • voorlichting te geven (op afroep);
 • de initiatieven op de kaart in beeld te brengen;
 • een maandelijks spreekuur (op afspraak; laatste vrijdag van de maand);
 • een website;
 • een actief twitteraccount/facebookpagina;
 • door een agenda en activiteitenkalender.