Impact van voedselinitiatieven in de FoodValley

Op de FoodFloor van 14 april bespraken we met een aantal lokale voedselinitiatieven de mogelijkheden om onze impact op de samenleving zichtbaarder te kunnen maken. Impactmeting is belangrijk om in kaart te kunnen brengen welke verandering je teweeg brengt in de maatschappij en om aan anderen te laten zien op welke verschillende aspecten je positieve invloed hebt.

Een van de mogelijkheden om dit zichtbaar te maken is de social handprint van MAEX (Maatschappelijke AEX). MAEX bestaat uit platforms, een onderdeel voor fondsenwerving, en heeft een format voor een ‘social handprint’ om impact te meten van maatschappelijke initiatieven.

Die impactmeting gebeurt bij het MAEX model aan de hand van de Social Development Goals, de SDG’s. Dat zijn 17 doelstellingen die door de VN gesteld zijn om in 2030 de armoede uit de wereld te helpen. Aan de hand van deze doelstellingen kunnen initiatieven in kaart brengen hoe zij bijdragen bij het behalen hiervan. Er kunnen concrete cijfers worden ingevuld zodat een compleet beeld kan ontstaan van de impact omgerekend in euro’s.

Een van de initiatieven die een voorbeeld impactmeting heeft ingevuld is Stadsbrouwerij Wageningen. Voor de stadsbrouwerij is het een meerwaarde om inzicht te krijgen in verbeterpunten voor het verantwoord ondernemen. Ze vinden het systeem handig en een goed inzicht geven in de onderdelen waar je nog niet zoveel impact hebt.

Ook Makandra vulde de social handprint in. Meerwaarde voor hen is om goed alle aspecten te kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn. Ze missen het onderdeel cultuur, dat geeft ook waarde aan de samenleving maar is nu niet terug te vinden in de social handprint.

Samenwerkingsverband Streekwaar ziet het belang van een brede impactmeting. Zij hebben bijvoorbeeld een webshop voor duurzame lokale producten die nog in de opstartfase zit en nog niet optimaal oplevert. Maar er werken al wel vrijwilligers aan mee en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die waarde moet ook meegenomen worden bij een beoordeling.

Als voordelen van de MAEX social handprint worden genoemd dat je in de loop van de tijd kunt bijhouden of je steeds beter gaat scoren op bepaalde onderdelen. Je moet dan wel steeds alles invullen en bijhouden, het kost wel een aantal uren om het goed in te vullen en bij te houden. Sommige gemeentes, zoals gemeente Amsterdam, laten impactmetingen al een rol spelen bij subsidieaanvragen.  

Organisaties die zich bezig houden met lobbywerk of het samenbrengen van partijen kunnen in dit model niet makkelijk hun meerwaarde aangeven. Ook is de vraag of de waarde van een organisatie wel moet worden uitgedrukt in geld. Het zou ook in andere eenheden kunnen, als je maar aan kan geven of je er mee bezig bent en of je impact daalt of stijgt.

Voor het platform Voedsel Dichtbij en Stadslandbouw Nederland is het belangrijk om landelijk weer te kunnen geven hoeveel stadslandbouwinitiatieven bijdragen. Het gaat dan om veel verschillende aspecten, zoals gezondheid, klimaat, eenzaamheid, voedsel, etc. Een buurtmoestuin betekent veel voor de buurt en de vrijwilligers maar het is moeilijk om dat te laten zien in geld of andere eenheden. Toch is het belangrijk om de impact te kunnen laten zien om te zorgen dat dat soort initiatieven de ruimte blijven krijgen.

Er zijn ook andere methodieken om de waarde te laten zien van organisaties, zoals bijvoorbeeld true pricing, de donuteconomie en de true cost approach. Het voordeel van de methodiek van MAEX is wel dat het makkelijk te gebruiken is.

De aanwezige organisaties zien het belang van goede impactmeting in de regio en hopen dat ook andere lokale initiatieven zich hier in willen gaan verdiepen. Lokale organisaties die geïnspireerd zijn geraakt kunnen een gratis social handprint maken op de site van MAEX.

X