Commons Ede ‘Grond voor duurzame landbouw gezocht’

Een groep Edenaren, waaronder Wilma de Olde, is op zoek naar grond in en rondom Ede voor duurzame landbouw. Ze willen een plek kunnen bieden aan allerlei nieuwe kleinschalige en duurzame vormen van landbouw. Denk bijvoorbeeld aan zelfoogsttuinen en andere alternatieve vormen van landbouw. Ze willen dit organiseren volgens het oude principe van de ‘Commons’.

Commons Ede

Het begrip ‘Commons’ wordt onder ander gebruikt voor het gemeenschappelijk beheren van (landbouw)gronden. ‘Commons’ is de Engelse benaming voor wat in Nederland vroeger meent of brink werd genoemd. Het gaat dan om weilanden, bossen of landbouwgronden die gezamenlijk worden beheerd. Het is een oud concept dus, waarbij de plaatselijke bevolking eet van voedsel dat dichtbij huis verbouwd wordt. Zonder tussenkomst van grote bedrijven en zonder winstoogmerk.

Commons Ede wil landbouwgrond ter beschikking stellen aan mensen die het land willen bewerken om  duurzaam voedsel voor de lokale markt te produceren. Ze willen deze  grond  ook ‘uit de markt’ halen, legt Wilma uit. “Wij willen de grond gebruiken om voedsel op te produceren, op een duurzame manier en zo dat Edenaren zich weer betrokken voelen met het buitengebied. We gaan gezamenlijk de grond in eigendom nemen door, via crowdfunding, geld in te zamelen om voor de grond betalen.”

Rentmeesterschap

De groep  zoekt grond en grondeigenaren die hun visie delen: “Vanuit het idee van rentmeesterschap vinden wij het belangrijk om goed voor de aarde te zorgen. De aarde onderhoudt ons en wij zijn er om de aarde te onderhouden. Het is in mijn ogen een verbindend en wederkerig proces, waarbij wij voedsel nemen en ook iets teruggeven.“

Grondeigenaren en grondbeheerders

Wilma en de andere vrijwilligers van Commons Ede hebben al veel gedaan om het concept uit te denken en eigenaren te benaderen.  Ze hebben flyers verspreid, mensen aangesproken en nieuwe eigenaren in de buurt benaderd. “Mijn hele netwerk weet nu wel dat we op zoek zijn naar grond, ik vertel het tegen iedereen” zegt Wilma lachend. “We komen graag in contact komen met mensen die met ons mee willen en kunnen denken. Mensen die ervaring hebben met de verkoop en inkoop van grond, het opzetten van een stichting of zich verbonden voelen met onze visie zijn van harte welkom.” 

Zelfoogsttuin

De Wilde Peen is een zelfoogsttuin in Ede en een voorbeeld van een landbouwmethode waar sterke verbinding is tussen boeren en consumenten, zoals dat past binnen de ‘Commons’.

Sinds het begin is Wilma lid van zelfoogstuin De Wilde Peen. “Ik zag een artikel in Ede Stad en ik vond het meteen iets voor mij. Ik heb er ontzettend veel plezier van. Ik vind het  fijn om op de tuin te zijn en te zien hoe die verschillende groenten groeien tot we ze kunnen oogsten. Maar het is niet alleen het oogsten wat leuk is, de groente is ook veel lekkerder en je probeert vaker iets wat je nog niet kent. Je kan gaan oogsten wanneer je wil, behalve op zondag. Als je lid wordt, ben je ‘oogstdeelhouder’ en kan je oogsten volgens je oogstdeel.” Omdat ze het leuk vindt, helpt Wilma extra bij de zelfoogsttuin in Ede, bijvoorbeeld met een dagje schoffelen of kolen snijden voor zuurkool, maar dat is geen verplichting.

Voedselproductie

“Ik hou heel erg van tuinieren en buiten zijn. Ik had vroeger ook zelf een moestuin, maar dat is nu niet meer nodig, want ik woon vlakbij de zelfoogsttuin. Ik kom uit de ziekenhuiszorg, was verpleegkundige en leidinggevende, en ik volg nu een opleiding tot psychosociaal therapeut. Ik ben geïnteresseerd in verbinding en groei, en zie een overeenkomst in verbinding tussen mensen en de verbinding tussen mens en aarde en alles wat leeft. Dit thema, hoe we omgaan met de grond en de aarde, spreekt me aan. In ons ideaalbeeld zien we de aarde niet meer als financieel product, maar geven we het terug aan de natuur en de omgeving door er op een duurzame manier voedsel op te produceren voor de plaatselijke bevolking. In de basis gaat het er om een groot deel van de Edenaren van voedsel te voorzien, waarbij boeren en tuinders samen optrekken met de inwoners en voedsel produceren vanuit een gemeenschappelijke visie.”

Lezing over eigenaarschap en ‘grond uit de markt halen’

Wil je meer weten over andere vormen van eigendom, eigenaarschap en Commons Ede? Commons Ede organiseert op maandagavond 20 juni, in Ede, een lezing door Damaris Matthijsen. Damaris Matthijsen heeft ervaring met ‘grond uit de markt halen’ bij Stichting Grond van Bestaan. De lezing is kosteloos en vrijblijvend, maar graag wel even aanmelden bij info@wildepeen.nl. De locatie krijg je na aanmelden.

In juli komt hierop een vervolg voor de mensen die zich verder willen verdiepen en zich voor Commons Ede willen inzetten. Dat gaat dieper in op de theorie, aan de hand van een actueel onderwerp.

Commons Ede

‘Commons Ede’, gaat door met zoeken naar grond en ze komen graag in contact met meer mensen. Wil je meedenken of meedoen in Commons Ede? Wil je grond inbrengen/ verkopen voor de Commons? Stuur dan een mail. Wilma en de tuinders van de Wilde Peen zijn bereikbaar via info@wildepeen.nl.

X