Genomineerden FoodFloor wedstrijd 3 april 2019

Voor de FoodFloor wedstrijd van 3 april zijn een aantal vernieuwende ideeen voor gezond en duurzaam voedsel geselecteerd. Je bent van harte welkom op 3 april om 20.00 uur in Cultura om hier veel meer over te horen en kennis te maken met de initiatiefnemers. Na afloop van de wedstrijd is er volop gelegenheid om te netwerken en contacten te leggen.

Hieronder in het kort de presentaties die op 3 april in Cultura gegeven worden.

1.Voedselbos het Voedselrijk
In het buitengebied van Ede-Wageningen is op 21 februari 2019 een lang gekoesterde droom werkelijkheid geworden: Een eigen stuk
land om een voedselbos op te ontwikkelen. Het Voedselrijk wordt een natuurlijk een voedselrijke plek, met food en non-food
grondstoffen. Tegelijk is het essentieel dat de natuur ook verrijkt wordt, van bodem en water tot wilde planten en dieren. Deze plek staat
tevens in het teken van educatie, onderzoek en inspiratie.
EDUCATIE: Deze locatie wordt onderdeel van de vertrouwde voedselboscursussen. Daarnaast komen er praktijkworkshops, meewerkdagen, rondleidingen en themadagen.
ONDERZOEK: Denk bijvoorbeeld aan: nieuwe soorten en combinaties uitproberen, nieuwe aanleg- en beheermethodes. Monitoring.
INSPIRATIE: We zien er dan ook naar uit om op deze plek stiltedagen, inspiratiewandelingen of waarnemingsworkshops te hosten.

2. Pluk voedseleducatie
Alle voedseleducatie gebundeld op één website. Zodat je als inwoner van deze regio toegang hebt tot een overzicht van het complete aanbod. En indien nodig direct een activiteit kunt boeken of op een evenenementen agenda in één oogopslag kunt zien welke exposities, events, festivals etcetera er plaatsvinden in de regio.

Zoals bijvoorbeeld wildpluk wandelingen, kookworkshops, evenementen, exposities en festivals, zoals het Food Film Festival, Boerderijwinkels en boerderijles, Kaasboederijen (zelf kaas maken), Pluktuinen, Helpen bij de boer (overnachten bij de boer), Poppenkastvoorstellingen over gezonde voeding, Smaaklessen, Smaakroutes (waarbij je langs lokale boerderijen fietst om producten te kopen voor een bepaald recept)

3. Burger- en Heideboerderijen
Coöperatie Heideboerderij Veluwezoom is een samenwerkingsverband tussen de Stichting Heideboerderij Nederland (SHN) en de Coöperatie Burgerboerderijen die als doel hebben om burgers, boeren, herders, bakkers, molenaars, boswachters (TBO’s) en andere ondernemers in de regio weer met elkaar te verenigen via de oprichting van een Gebiedsgerichte Coöperatie waarin zowel bedrijven als burgers in meer of minder mate betrokken zijn door mee te werken, te bestellen en/of financieel te participeren. De Gemeentes Ede, Wageningen, Renkum, Rozendaal en Rheden op de zuidelijke Veluwe hebben ongeveer 300 duizend inwoners. In deze regio bestaat grote vraag naar de meest duurzaam (ecologisch) geproduceerde Veluwse streekproducten die via een zo kort mogelijke voorzieningsketen te verkrijgen zijn. Op Ede na doen alle genoemde gemeenten reeds mee aan de totstandkoming van de Gebiedsgerichte Coöperatie Heide- en Burgerboerderijen.

4. Project Stadsgeiten
Halal vlees wordt steeds moeilijker verkrijgbaar in Nederland. Bokjes uit de melkgeitenhouderij zijn in Nederland een afvalproduct. Kwetsbare jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in Ede hebben soms moeite om zinvol mee te doen in de maatschappij. Moslims en Westerse mensen leven te weinig met elkaar in Ede. Project: In de bebouwde kom, Ontmoetingsplek, openbaar en toegankelijk terrein, Organiseren van activiteiten en interculturele maaltijden, De bokjes worden geslacht voor consumptie.

5. Restorest
We verspillen met z’n allen vele kilo’s voedsel. Er zijn allerlei campagnes om thuis die verspilling te verminderen en bedrijven bewust te maken van wat ze weggooien, maar daar mag nog wel een tandje bijgezet worden om minder verspilling te realiseren. En dat wil je natuurlijk op een manier die leuk, lekker en verassend is. We gaan dat doen door het evenement RestoRest te organiseren. Voedselverspilling aanpakken is geen eenmalig feestje, dus we organiseren het zo, dat het concept te herhalen is, bijvoorbeeld elk kwartaal.
RestoRest is een evenement dat gedurende een middag-avond plaatsvindt binnen de gemeente Ede. Op diverse locaties kun je dan kleine gerechtjes, tapas of borrelhapjes gaan eten die zijn bereid van restjes, overschotten, of producten die bij supermarkten of telers dreigen bij het afval te belanden. Die locaties kunnen restaurants zijn, maar ook tijdelijke eetgelegenheden waar je van de kookkunsten van professionele cateraars of particuliere koks kan proeven.

6. Food2ndLife
Het project behelst het verwerken van voedingsmiddelen tegen
de THT/TGT-datum. Producten die de consument vaak “links”
laat liggen. Deze producten worden verwerkt tot gezonde en
smaakvolle maaltijden mede door- en voor bewoners (met een
beperking) op De Hartenberg.
Alle verpakkingen en restmaterialen worden volledig
gescheiden om hergebruik mogelijk te maken. Ook dit gebeurt
met inzet van mensen met een beperking. ’s Heeren Loo
creëert hierdoor en hiervoor nieuwe leerwerk- en
dagbestedingsplekken voor met name participatiebanen.
Met dit project bewerkstelligen we een bijna zelfvoorzienend
gesloten systeem, dat bijdraagt aan significante CO2-reductie,
vermindering van voedselverspilling, het creëren van zinvolle
leerwerkplekken en nieuwe arbeidsplaatsen én een bijdrage
levert aan circulariteit door een volledige afvalscheiding.
Het project is daarmee innovatief, praktisch, verbindend en in
vele opzichten uniek!

7. Cook, kookpan voor talent
COOK is een nieuwe, startende organisatie met een innovatief concept voor
talentontwikkeling van vluchtelingen- en migrantenvrouwen. COOK staat voor Culturele Ontdekking en Ontmoeting via de Keuken: Vrouwen met verschillende achtergronden delen hun trots op de eigen afkomst en (eet)cultuur. Bereiden van voedsel geeft vrouwen de mogelijkheid om eigen vaardigheden in te zetten voor anderen. COOK wil hen ervan bewust maken dat zij daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Het doel van COOK is dat deelnemende vrouwen de Nederlandse taal actief gebruiken en toewerken naar een opleiding of (on)betaald werk.
COOK is geen dichtgetimmerd concept, maar wordt zoveel mogelijk vormgegeven in samenspraak met de deelnemende vrouwen. Deze laagdrempelige manier van werken wordt ingezet om inzicht te bevorderen in wat zij zelf kunnen bijdragen en wat zij willen bereiken. Werken met voedsel is hierbij het middel, niet het doel

8. Bras, gezondheid met gemak
Je ziet het bij jezelf of om je heen. Gezondheid en gemak worden steeds belangrijker bij voeding. Je bent je in toenemende mate bewust van het belang van gezonde voeding. Zo koop je bewust of onbewust steeds meer gezonde producten en zie je het aanbod van biologische producten groeien. Tegelijkertijd ben je erg druk en komt het erg goed van pas als je op het gebied van voeding wordt ontzorgd. Zo groeit het aanbod van kant-en-klaarmaaltijden en laat je vaker eten thuis bezorgen.
Je bent dus de hele week bezig om gezond te eten. Nu wil het wel eens dat je onvoldoende in huis hebt gehaald of geen zin of tijd hebt om te koken. Vaak besluit je dan om iets af te halen of te laten bezorgen. Wat is nu het geval je hebt gewoon géén keuze uit een gezonde afhaal maaltijd!
Tessa, gediplomeerd voedingsdeskundige, en ik, sportief met behoefte aan een gezond alternatief, willen daar graag verandering in brengen met Bras! Hét gezonde alternatief op de patatzaak of pizzeria. Bras staat voor gezond met gemak. Heb je een keer niks in huis of heb je geen zin om te koken, bestel dan een lekkere gezonde maaltijd bij Bras.

9. Project Boerenbok
Door de toenemende vraag naar geitenzuivel is onze sector de laatste 10 jaar enorm gegroeid. Wat hierdoor ook gegroeid is, zijn het aantal bokjes dat er geboren worden. Alleen deze dieren geven geen melk en vormen daardoor een bijproduct zonder enige waarde. Momenteel worden de meeste dieren tot 4 weken gemest, geslacht en naar Zuid-Europa geëxporteerd. Voor mij persoonlijk een onhoudbare situatie die verre van duurzaam en toekomstbestendig is.
Gelukkig geloof ik in het uitdagen van de status quo. Geen genoegen nemen met de huidige situatie triggert mij. Ik geloof in anders denken. Ik ben ervan overtuigd dat het beter kan en beter moet. Zoals er nu met de geitenbokjes omgegaan wordt is voor mij onacceptabel. Ik voel me daarom persoonlijk geroepen hier een bijdrage aan te gaan leveren.
Dat wil ik doen door de bokjes een beter en langer leven te geven. In plaats van ze met ca. 4 weken te slachten, ze op te laten groeien tot ze ca. 35kg wegen en dan ca. 5maanden oud zijn.
Het verwerken van het vlees gebeurt in samenwerking met een slachthuis uit Kootwijkerbroek en een slager uit Harskamp.
Daarnaast zoek ik samenwerkingen en verbindingen met bijvoorbeeld lokale groothandel, horeca, supermarkten, particulieren en ook collega-geitenhouders.

10. Zelf je eigen groente oogsten
Wat als je iedere week zelf je eigen groente zou oogsten? Iedere week zie je wat er op dat moment rijp is. Je leert hoe de planten eruit zien van wat jij dagelijks eet. Je maakt de seizoenen mee. Soms regent het, vaak schijnt de zon. Je ziet vlinders fladderen en hoort insecten zoemen. Je denkt na over de natuur en landbouw. Over hoe kwetsbaar en hoe mooi dat is. Je bent dankbaar voor het lekkers en de overvloed.
Op tuinderij de Wilde Peen in noord Ede telen Maria en Klarien meer dan zestig verschillende groentes. Klarien en Maria hebben jarenlange ervaring als tuinders, ze weten dan ook precies welke groentes lekker zijn en hoe je ze het beste kunt laten groeien. We zoeken mensen – oogstaandeelhouders – die net als wij graag buiten zijn en zelf hun groenten willen oogsten in een mooie, biodiverse en natuurlijke omgeving. Zij komen hun eigen groentes oogsten op het moment dat hen uitkomt. Zij delen in de overvloed.
Wij kiezen voor zelfoogst omdat dan de gunstige bijwerkingen van onze landbouwmethode optimaal tot hun recht komen. Wij produceren namelijk naast mooie groenten ook biodiversiteit, een mooi landschap, CO2 vastlegging, een vruchtbare bodem en dat alles met zo min mogelijk inputs en optimaal lokaal. Om bewustwording te versnellen hebben mensen meer nodig dan een enkel lesje in een schoolbank, maar moet de te ‘leren’ realiteit echt dichtbij de mensen zijn, in hun leefwereld.

11. FoodValley-box
Verkopen van ‘korte voedselkETEN’, via een maaltijdenbox, aan groepen consumenten via hun werkgevers in de regio Foodvalley.
Grote werkgevers in de regio worden benaderd om met hun medewerkers mee te doen aan een voetprint challenge. Daarbij komen diverse duurzaamheidsaspecten aan bod die aansluiten bij de energie (energie en mobiliteit) en voedseltransitie (korte keten, voedselverspilling, eiwittransitie). Deze challenge kost geld, en hoe meer er mee doen, hoe
betaalbaarder het is per organisatie. Per industrieterrein kunnen bijvoorbeeld ook meerdere bedrijven tegen elkaar battelen.
Gemak: Bestellen en betalen via de website. De bestelling ophalen uit je werk, langs de route onderweg naar huis. Gelijk alles in huis voor het bereiden van de bestelde maaltijd(en).
Herkomst: Je weet wat je eet. Vers en zoveel mogelijk biologisch. Zoveel mogelijk uit de eigen regio. Gevarieerde maaltijden met recepturen door een kok gemaakt.
Andere unieke punten: Samenwerking in de uitvoering met andere bestaande partijen uit de regio op het gebied van logistiek, reclame en dergelijke. De combinatie met de voetprint challenge bevordert het duurzaamheids bewustzijn en vergroot de kans op deelname aan de maaltijdenbox.
Ga naar de inhoud