De Wilde Peen zoekt grond

Tuinderij De Wilde Peen in Ede zoekt land voor het telen van wintergroenten.
De Wilde Peen is een zelfoogst tuinderij waar de tuinders de gewassen verzorgen en oogstdeelhouders het hele jaar door hun groenten oogsten. Het stuk land wat ze nu gebruiken, waar de zomergroenten staan is te klein om ook voor de winter groenten te telen. Nu zoeken ze een stuk land erbij, van minimaal 0,25 bunder. Ze zoeken land voor lange termijn. Liefst koop dus of langdurige pacht. Zie de site van De Wilde Peen voor meer informatie.

X