April 2024 | Verslag Voedselraad bijeenkomst

De rol van de Voedselraad

De Voedselraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Ede. Deze bijeenkomst ging over gevraagd advies en feedback op het concept Ambitiedocument Food van de gemeente. Dit document geeft advies over hoe food en de voedseldoelstellingen in de gemeente Ede gepositioneerd moeten worden. Het advies is strategisch en integraal opgezet en zal verder uitgewerkt worden in een nieuwe visie op Food. Wij zijn als Voedselraad erg blij dat we zo vroeg in dit proces betrokken zijn.

Aanpak

Naast de huidige Voedselraadleden hebben we ook Hilda Weges, de vorige coördinator van de Voedselraad, bij de discussie betrokken. Hierdoor hadden we een mooie mix van jarenlange kennis en frisse ideeën van nieuwe leden. Zowel wij als Voedselraadleden, als bewoners, bedrijven en boeren vinden het belangrijk dat food hoog op de agenda blijft staan.

Bespreking en adviezen

We begonnen de bijeenkomst met het bespreken van ieders bevindingen. Hieruit kwamen al mooie punten naar voren voor verdere discussie. We merkten op dat er geen analyse was van wat al bereikt is. Daarom hebben we geadviseerd om een impactanalyse toe te voegen aan het document. Dit helpt om mensen die niet dagelijks met food bezig zijn, mee te nemen in waarom een nieuwe visie op Food nodig is.

Visie van de Voedselraad

Wij geloven als Voedselraad erin dat voedsel een basisvoorwaarde is. Met alles wat je doet in de gemeente kun je niet om voedsel heen. Wij denken dat je door voedsel als leidend en verbindend thema in te zetten je zelfs méér kunt bereiken op andere beleidsterreinen. Dit komt mede door de sociale verbinding. We hebben geadviseerd dat het stuk van de gemeente aan kracht zou winnen als deze meerwaarde sterker naar voren zou komen.

Toekomstige stappen

Wij zijn als Voedselraad heel benieuwd naar het vervolg van dit strategische proces bij de gemeente.

Deel dit bericht via:

Ga naar de inhoud