Water drinken op de basisschool Al Amana Boekhorst in Ede

Drinken we ranja uit dit flesje? Neee, water! roepen de kinderen in koor op het schoolplein van Al Amana Boekhorst. Enthousiast nemen ze op hun eerste schooldag hun nieuwe waterflesje aan, waar ze dit jaar alleen water uit gaan drinken. Een mooie start van het nieuwe schooljaar, leerlingen drinken op school geen sap of frisdank meer, alleen water is nog toegestaan.

Alleen water

Waarom hebben jullie deze stap gezet? Vragen we aan Hatice Cobanoglu, de locatiedirecteur van Al Amana Boekhorst. “We gaan toewerken naar het gezonde school vignet en dit leek ons een mooie eerste stap. Alleen water drinken en geen drankjes met suiker meer levert veel gezondheidswinst op en is relatief makkelijk in te voeren. We wilden vorig jaar al beginnen met het invoeren van water drinken en dat stap voor stap invoeren, door Corona is daar niks van gekomen. We hebben er nu voor gekozen om in een keer helemaal over te gaan op iedere dag water drinken, het begin van het schooljaar is daarvoor een logisch moment. Ons team zag er ook wel voordelen in om meteen iedere dag water drinken verplicht te stellen. Sommige dagen wel en sommige dagen niet leek de leerkrachten lastig en moeilijker om te onthouden voor ouders en leerlingen.”

Enthousiasme

Wat vinden de ouders en leerlingen ervan? “We hebben voor de zomervakantie al meerdere keren aandacht besteed aan water drinken in bijvoorbeeld nieuwsbrieven, en we hebben daar helemaal geen negatieve reacties op gehad. Misschien helpt het ons dat de andere locatie van Al Amana, Goudenstein, al eerder water drinken verplicht had gesteld, ouders waren daardoor misschien al aan het idee gewend. Ik kreeg toen van andere ouders juist de vraag of we dat op deze locatie niet ook zouden moeten doen. Voor ouders is dit ook makkelijk, ze hoeven  geen extra moeite te doen en het kost geen extra geld.

Gezonde voeding

Waarom is het belangrijk om meer aandacht te geven aan gezonde voeding? “We merken dat veel van onze kinderen vrij druk zijn. Bij veel gezinnen wordt vrij zoet gegeten, dat kan invloed hebben op het gedrag van de kinderen. Daarom denken we dat het minderen van suiker een positief effect heeft op de kinderen en misschien ook op hun gedrag op school en schoolprestaties. Sommige gezinnen zijn zeker bezig met gezonde voeding, maar niet alle kinderen krijgen dat van huis uit mee. Het is natuurlijk mooi als wij als school dat dan mee kunnen geven.  

De naam van onze school ‘Al Amana’ betekent ‘het toevertrouwen’. Ouders vertrouwen hun kinderen aan ons toe en daarom vinden wij het als school extra belangrijk om het goede voorbeeld te geven aan de kinderen. Onze school is natuurlijk een islamitische school, ook vanuit ons geloof vinden wij het belangrijk om te letten op gezondheid en goed te zorgen voor je lichaam. Wat je eet is daar een belangrijk onderdeel van.”

Ambitie

Waar komt jouw inspiratie om hiermee bezig te zijn nog meer vandaan? “Toen ik net begon bij Al Amana, toen was ik leerkracht op een andere locatie, zat Al Amana in een verbeteringstraject. Dat betekende dat we veel supervisie kregen en hard werkten aan verbetering. Dat heeft gewerkt, de school doet het nu goed, met goede leerresultaten. Dat harde werken en gericht zijn op verbetering doen we nu nog steeds, niet omdat het moet maar omdat we ambitie hebben en steeds beter willen worden. We zijn nu bijvoorbeeld ook bezig met het opzetten van afval scheiden, we gaan batterijen inzamelen, zo doen we steeds wat extra’s.

Persoonlijk ben ik ook met gezonde voeding bezig thuis, met mijn eigen kinderen. Mijn dochtertje drinkt al alleen water vanaf peuter. Daar kreeg ik ook vaak verbaasde reacties op, waardoor het mij duidelijk werd dat het helemaal niet voor iedereen voor de hand liggend is om zo met voeding bezig te zijn en dat het in sommige gezinnen helemaal niet gebeurt. Het is mooi als we die dat op school kunnen meegeven.”

Volgende stappen

Wat wordt de volgende stap op weg naar een gezonde school? “Als volgende stap gaan we meer aandacht besteden aan gezonde lunch, 10-uurtje en traktaties. Op onze school is het heel wisselend wat er meegenomen wordt, sommige kinderen krijgen iedere pauze fruit of rauwkost, maar er komen ook wel donuts of andere koeken mee. We gaan beginnen met een aantal ouderbijeenkomsten en met de werkgroep gaan we kijken wat de volgende stappen worden. Ik denk dat met wat duidelijke informatie en ideeën ouders al heel snel gezondere en kleinere traktaties zullen maken. De snelheid waarmee we nieuwe maatregelen invoeren hangt ook een beetje af van het succes van het waterproject. We hebben posters besteld en opgehangen over suiker en we gaan nog lessen verzorgen, we blijven er aandacht aan besteden. Als het waterproject succesvol is, kunnen we snel aan een volgende stap beginnen.” 

Opstart

Hoe ben je gestart met het onderwerp gezonde voeding? “We zijn niet meteen gestart met gezonde voeding. Omdat we op deze locatie een nieuw team hadden hebben we ons eerst gericht op de basis. Nu kunnen we ook nieuwe projecten opstarten. Voordat we begonnen hebben we eerst een paar voorbereidende overleggen gehad, daarbij kregen we ook steun van de voedingscoaches Ede. De voedingscoaches helpen ons zodat we niet alles zelf hoeven uit te zoeken, ze geven nog wat gastlessen en ze gaan ook met onze werkgroep overleggen over de volgende stappen. Deze stappen gaan we uitvoeren met een werkgroep van collega’s, het is belangrijk om ook de leerkrachten er goed bij te betrekken.”

Tips voor andere scholen die aan de gang willen met gezonde voeding?

“Als tips voor andere scholen zou ik aanraden om een werkgroep in het leven te roepen vanuit het team, vooral de dames van Voedingscoaches Ede in te schakelen om het project te sturen en gastlessen te organiseren. Ook heel belangrijk is om ouders tijdig mee te nemen en te informeren en enthousiasmeren over de ambities, en ze ook tips en suggesties te geven voor gezondere traktaties en natuurlijk hoe je gezond eten thuis zou kunnen stimuleren.”

Ook als school starten met gezonde voeding?

Contact voedingscoaches Ede: Mrs. Foodcompany

Deel dit bericht via:

Naar de inhoud springen