Advies Voedselraad – gezonde leefomgeving voor ouderen

Ook in gemeente Ede wonen steeds meer ouderen thuis. Dat betekent ook dat er meer mensen zijn die problemen hebben om een gezonde leefstijl aan te houden. Dat hangt samen met voeding maar ook met mobiliteit, medicijngebruik en eenzaamheid. Overgewicht, ondervoeding, gezondheidsproblemen en hogere zorgkosten zijn hiervan het gevolg. De Voedselraad heeft een advies uitgebracht aan gemeente Ede met adviezen om deze situatie te verbeteren:

  • Maak van een gezonde leefomgeving voor ouderen een belangrijk aandachtspunt, bijvoorbeeld door er een wethouder verantwoordelijk voor te maken.
  • Breng partijen bij elkaar (ervaringsdeskundigen, werkvloer en professionals), tot een kennisnetwerk, om samen tot nieuwe initiatieven te komen en problemen op te lossen.
  • Benut de kennis en expertise van lokale ondernemers om tot een gezond, lokaal, duurzaam en betaalbaar alternatief te komen voor een commerciële maaltijdservice voor ouderen in gemeente Ede.
  • Kies voor een wijkgerichte aanpak, versterk bestaande initiatieven in wijken. Stimuleer de oprichting van foodclubs in buurthuizen waar thuiswonende ouderen minimaal een keer in de week samen gezond kunnen eten en koken.
  • Zorg ervoor dat positieve verhalen over gezonde voeding en initiatieven voor ouderen breed verspreid worden (bijv. Eetbaar Ede, Ede Stad, Ede TV) zodat ouderen zich bewust worden en weten welke mogelijkheden er zijn.

Het complete advies is te vinden onderaan de pagina van de Voedselraad. Onder het filmpje van TV Ede, bij ‘Gezonde leefomgeving voor ouderen thuis en in de zorg’ Volg Eetbaar Ede via de nieuwsbrief of de sociale media om op de hoogte te blijven van de voortgang hiervan.

Deel dit bericht via:

Ga naar de inhoud