Uitnodiging bijeenkomst 9 mei: Ede is al een World Food Center


Wat is er nodig om lokale voedselinitiatieven te verbinden aan het World Food Center Experience? En wat kan dit opleveren? Praat hierover mee op 9 mei in het Akoesticum, op het World Food Center terrein.

Herontwerp World Food Center Experience

Na negatieve besluitvorming van de Raad van State over de ontwikkeling van de World Food Center Experience in de voorgestelde opzet, wordt er nu gewerkt aan het herontwerp binnen de muren van de Mauritskazerne. Op 1 juni moeten de herziene plannen op het bureau van de Gemeente Ede en de Provincie Gelderland liggen en zal er vervolgens definitieve besluitvorming plaatsvinden.

Doelstellingen

Er is echter meer aan hand: de publieke beeldvorming rond de ontwikkeling van de Experience is binnen Ede niet positief. Er zijn zorgen over het ‘grootse’ karakter en de kosten en risico’s die dit met zich mee brengt. De beelden over wat de Experience inhoudt zijn bovendien onduidelijk en de oorspronkelijke doelstellingen lijken uit het zicht te zijn verdwenen. Een gemiste kans omdat de doelstelling om Ede met duurzaam en gezond voedsel op de kaart te zetten wel breed wordt gedragen.  

Bewoners en ondernemers die zich inzetten voor voedselinitiatieven voelen zich niet verbonden met de ontwikkelingen rond de Experience als onderdeel van het World Food Center.

Inspirerende voedselinitiatieven in Ede

Desondanks zijn er veel positieve ontwikkelingen in zowel Ede als de regio. Er zijn immers al zo veel mooie Edese voedselinitiatieven waar volop ‘experiences’ te doen zijn die aansluiten bij de doelen van het WFC(E): een plek waar alle ontwikkelingen op het terrein van duurzaam, gezond en lokaal voedsel bij elkaar komen en iedereen van jong tot oud daarover ’spelenderwijs’ kan leren.  Denk daarbij aan de verschillende inspirerende burgerinitiatieven op het terrein van voedsel in zowel Ede als de buitendorpen, de sociaal maatschappelijke organisaties die enthousiast allerlei activiteiten organiseren en natuurlijke alle lokale producenten, verwerkers en aanbieders van duurzaam en gezond voedsel die zich hier met hart en ziel mee bezig houden. Je zou dan ook kunnen zeggen: Ede is al een World Food Center, vol enthousiasme en deskundigheid en al een inspirerend voorbeeld voor vele andere steden in Nederland.

Verbinding met WFC(E)

Gezien de vele negatieve sentimenten hebben een aantal belangrijke lokale spelers, die op de bijeenkomst 9 mei aanwezig zijn, zowel bij het management van het WFC(E)  als bij de wethouder Leon Meijer aandacht gevraagd voor de noodzakelijke verbinding van het WFC, en vooral de Experience, met de voedselinitiatieven die er al in Ede en in de regio zijn. Zij kunnen en willen graag een positieve bijdrage leveren en het WFC(E) positief versterken als ze serieus worden meegenomen. Alleen door deze verbinding goed te beleggen kan er breed draagvlak en commitment ontstaan voor een World Food Center en Experience waar de inwoners van Ede trots op kunnen zijn.

Genoeg reden om Stichting World Food Experience binnen deze context uit te nodigen voor een presentatie van de herziene plannen en te bespreken hoe de voedselinitiatieven bij de verdere ontwikkeling worden betrokken en kunnen aansluiten. 

Bijeenkomst 9 mei: Ede is al een World Food Center

U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst, georganiseerd door Eetbaar Ede.

Datum: 9 mei 2023 van 19:30 tot 21:30 uur
Locatie: Akoesticum – Tuinzaal
Aanmelden: via deze link

Programma

 1. Welkom en introductie
  door Hilda Weges (Eetbaar Ede) en Ferdie Olde Bijvank (Stichting Dutch Cuisine)
 2. Presentatie WFC(E) over nieuwe aanpak van de Experience
  door Marcel Goossens en David de Bruijn (World Food Center Experience).
 3. Vragen uit de zaal
 4. Panelgesprek met vertegenwoordigers van lokale voedselinitiatieven, over deze twee vragen:
 • Wat is er nodig om lokale voedselinitiatieven aan het WFC(E) te verbinden?
 • Wat kan dit de voedselinitiatieven en het WFC(E) opleveren?

  Het panel bestaat uit:
 • Richard Hardeman – Groenerie
 • Christiaan Weij – Smaakpark
 • Gerdien Kleijer – Adviseur Landbouw / Regiodeal Foodvalley
 • Daan Overeem – Stingerbol
 • Joke Broekema – Calluna Openbare basisschool
 • Tom van Loenhout – Alliantie Voeding in de Zorg
 • Hilda Weges – Eetbaar Ede

Aanmelden voor de bijeenkomst

Graag hier aanmelden voor de bijeenkomst

X