Praat mee: gezonde ouderen in gemeente Ede

De voedselraad behandelt momenteel het thema ‘gezonde leefomgeving voor ouderen thuis’ en gaat hierover een advies formuleren voor de gemeente Ede.

Hiervoor zijn we ook op zoek naar zoveel mogelijk ervaringen en ideeën!

Wilt u uw ideeën en suggesties delen in de vragenlijst?
Klik HIER op de link naar de vragenlijst.

Ouderen in gemeente Ede

Het aantal ouderen neemt toe en ouderen blijven langer thuis wonen. 6 op de 10 ouderen (65+) heeft overgewicht en 1 op de 10 thuiswonende ouderen is ondervoed. In 2040 is 26% van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. 90% van de ouderen woont thuis. In de gemeente Ede zijn er ongeveer 21.000 inwoners ouder dan 65 jaar. In gemeente Ede zijn grofweg 10.000 ouderen met overgewicht en grofweg 2000 thuiswonende ouderen die ondervoed zijn. 1 op de 5 ouderen krijgt dementie, dat zijn in Ede ongeveer 4000 thuiswonende ouderen met dementie.

Belemmeringen en oplossingsrichtingen

Voor ouderen kan het lastig zijn om thuis gezond te eten, zowel ondervoeding als obesitas komen regelmatig voor. Leefstijl, bewegen en de samenstelling van het dieet spelen hierbij een rol en hebben invloed op de algehele conditie van ouderen, ook bij herstel na ziekte. Thuiswonende ouderen kunnen tegen een aantal belemmeringen aanlopen om een gezonde leefstijl aan te houden. Die liggen vaak op het gebied van persoon, product en omgeving. Welke factoren spelen een rol bij gezonde leefstijl voor ouderen in uw ervaring/(werk)omgeving? Wat zijn de belangrijkste oplossingsrichtingen zijn en welke partijen zijn er nodig zijn om deze oplossingsrichtingen vorm te geven. We zijn benieuwd naar je ideeën als input voor het advies van de Voedselraad aan de gemeente. Wil je je ideeën delen in de vragenlijst?

Vragenlijst ‘gezonde leefomgeving voor ouderen thuis’

Voedselraad in Ede

Om de kwaliteit van het voedselbeleid van de gemeente Ede op een nog hoger niveau te brengen en te houden is er in de gemeente Ede sinds 2018 een Voedselraad. De Voedselraad wordt vanaf 2020 georganiseerd door Stichting SmaakStad Ede. De Voedselraad bestaat uit inwoners van Ede en geeft de gemeente Ede gevraagd en ongevraagd advies.
Lees meer over de Voedselraad in Ede

Meedenken met de Voedselraad?

De Voedselraad gaat graag in gesprek met mensen en partijen in de gemeente Ede die betrokken zijn bij dit onderwerp, deze problematiek herkennen en samen met ons willen nadenken over oplossingsrichtingen. Wil je meedenken met de Voedselraad neem contact op met de Voedselraad via info@hildaweges.nl.

Heb je verhalen, ken je mensen die zich inzetten om ouderen langer gezond thuis te laten wonen? Laat het weten via info@eetbaarede.nl.

Verhalen over het thema ‘gezonde leefomgeving voor ouderen thuis’

Open Eettafel bij buurthuis De Meerpaal

Jerry kookt al ruim 20 jaar voor ouderen in Ede

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X