Advies Voedselraad over gezonde voedselomgeving voor jongeren

De afgelopen maanden heeft de Voedselraad zich verdiept in een gezonde voedselomgeving voor jongeren. Ook in Ede is dat een belangrijk thema.

Jongeren in Ede

Net als het landelijk gemiddeld heeft ca. 14% van de jeugd tussen 0 en 17 jaar in de gemeente Ede overgewicht. Dat overgewicht neemt toe als de leeftijd toeneemt, tussen 18 en 25 jaar heeft al 24% overgewicht. Achtergrond en opleidingsniveau van ouders hebben invloed op het overgewicht.

Programma’s

Er zijn veel programma’s gericht op jongeren, leefstijl, voeding en gezondheid. Partijen, zoals scholen, kunnen vaak uit veel programma’s kiezen met allemaal hun eigen loket, regels, subsidies en voorwaarden. Dat maakt een keuze soms lastig en tijdrovend.

Programma’s waar bijvoorbeeld scholen aan mee kunnen doen zijn ‘Jongeren op gezond gewicht’, ‘Gezonde school’, subsidie voor groene schoolpleinen, Klassemoestuin, Smaaklessen, EU schoolfruit, etc. De Voedselraad wil graag weten welke meetbare effecten deze programma’s hebben op het overgewicht/gezondheid bij jongeren. Er zijn wel onderzoeken bekend naar deelname aan de programma’s, maar er zijn geen onderzoeken gevonden die meten of deze programma’s ook leiden tot een gezondere leefstijl bij jongeren.

Advies Voedselraad

De Voedselraad wil graag daadwerkelijk verbetering zien in het voedingspatroon en de gezondheid van jongeren in de gemeente Ede. De Voedselraad werkt daarom op dit moment aan de volgende adviezen:

  1. Een lokaal loket en lokale makelaars die scholen en jongerenorganisaties ondersteunen bij hun gezondheidsdoelstellingen. Een lokaal loket kan bijvoorbeeld subsidies aanvragen, organisaties koppelen aan bestaande programma’s en voortgang bewaken.
  2. Onderzoek naar overgewicht en leefstijl bij jongeren in Ede en zorg vervolgens voor gerichte op-maat aanpak voor bepaalde doelgroepen. Koppel dit ook aan beleid gericht op armoede, taalachterstand, etc.
  3. Een overzicht van ‘good-practices’ voor de ‘publiek openbare’ voedselomgeving. Kijk hiervoor bij andere gemeenten en bekijk wat hiervan in Ede kan worden toegepast.

Meer informatie is te vinden op de pagina Voedselraad

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X