Jongeren en voedselomgeving in gemeente Ede

Overgewicht bij jongeren is in de gemeente Ede een probleem. Dit overgewicht neemt in de loop van de jaren toe. Ongeveer 10 tot 15% van de jongeren in de lagere schoolleeftijd heeft overgewicht. Bij volwassenen in de leeftijd vanaf 19 jaar is dit opgelopen tot 40%. Dit heeft ook tot gevolg dat het percentage personen met suikerziekte door de jaren heen toeneemt.

Ongezonde voedselomgeving

Dit toenemende overgewicht ontstaat mede door het steeds ongezonder worden van de voedselomgeving. Op veel plekken wordt voedsel aangeboden en vaak zonder gezonde alternatieven. Ook in de directe omgeving van jongeren, zoals scholen en sportclubs, is vaak een groot en goedkoop aanbod aan ongezond voedsel.

Voedselomgeving en jongeren

Met name jongeren zijn heel beïnvloedbaar voor wat zij zien in hun fysieke en sociale omgeving. Voor de gezondheid van de jongeren in de gemeente Ede willen we liefst de voedselomgeving zo gezond mogelijk maken. Maar is dat mogelijk? Is het bijvoorbeeld mogelijk om in de omgeving van scholen alleen gezond voedsel aan te bieden? Hebben supermarkt en horeca hierin een verantwoordelijkheid? Als dit niet gebeurt, is het voor iedere jongere individueel heel moeilijk om gezonde keuzes te maken.

Jongeren en gezonde keuzes

Om jongeren te helpen gezonde keuzes te maken, spelen veel aspecten een rol. Ze hebben kennis nodig van het belang van gezond eten. Hun ouders moeten daar ook van overtuigd raken. En ze moeten gezond eten ook ‘stoer’ vinden. Food marketing is nog steeds veelal gericht op ongezond voedsel, dat zou veranderd moeten worden. Scholen kunnen in al deze onderwerpen ook een belangrijke rol hebben.

Voedselraad

De voedselraad wil gaan bekijken wat de gemeente al doet om (via partners en programma’s) deze voedselomgeving voor jongeren te beïnvloeden en of daar nog verbeteringen in mogelijk zijn.  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X