Smaakstad Ede nieuwe organisator van Voedselraad

Om de kwaliteit van het voedselbeleid van de gemeente Ede op een nog hoger niveau te brengen en te houden is er in de gemeente Ede sinds 2018 een Voedselraad. De Voedselraad wordt vanaf 2020 georganiseerd door Stichting SmaakStad Ede. De Voedselraad geeft de gemeente Ede gevraagd en ongevraagd advies. Zij houdt de gemeente een spiegel voor, is aanjager van nieuw beleid en verbindt de verschillende partijen in de voedselketen om de samenwerking te bevorderen en inspiratie bij elkaar op te halen.

Alle leden van de voedselraad zijn op persoonlijke titel gevraagd om in de voedselraad zitting te nemen, maar staan wel in direct verbinding met een van de ketenpartners zoals bijvoorbeeld een bedrijf, onderwijs, zorg, onderzoek.

Voedsel is een erg breed terrein. Om daarin meer focus te krijgen wordt er thematisch gewerkt. Per jaar worden er twee thema’s gekozen. Per thema zal worden verkend wat het thema precies inhoudt (Stap 1 Beeldvorming), welk beleid en initiatieven er al binnen de gemeente zijn gestart (Stap 2 Informatie), wat goed loopt en wat nog beter kan (Stap 3 Analyse) en rapportage van de resultaten en het advies (Stap 4 Rapportage).

De community EetbaarEde, de FoodFloor en FoodAcademy bijeenkomsten zullen als input en ter rapportage van de Voedselraad worden gebruikt.

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de Voedselraad? Volg dan het nieuws op deze website eetbaarede.nl of via Facebook.

Een presentatie over de opzet en plan van de Voedselraad is te vinden in dit document: Opzet Voedselraad. Onafhankelijk, krachtig en betrokken.

Een toelichting door Wethouder Leon Meijer in de filmpje van Ede TV Nieuws.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X