Stichting opgericht voor World Food Center Experience

Goed nieuws voor World Food Center in 2020. Er is een onafhankelijke stichting opgericht die verantwoordelijk wordt voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de World Food Center Experience, een belevenisvolle thema-attractie over voedsel.

Met de oprichting van de Stichting is de weg vrij voor belangrijke vervolgstappen zoals de aanbesteding van de experience bouwer, de architect en de exploitant.

Eerder deze week gingen de colleges van de gemeente Ede en de provincie Gelderland akkoord met de benoeming van de eerste bestuursleden. Na dit besluit is de stichting World Food Center Experience opgericht. Leisure specialist Dirk Lubbers is het eerste bestuurslid en penningmeester. Voormalig burgemeester van Ede, Cees van der Knaap wordt bestuursvoorzitter. Van der Knaap zal deze functie tijdelijk vervullen totdat er een definitieve voorzitter wordt benoemd. Zie ook de site van World Food Center voor meer info over voorzitter stichting.

Ook heeft op donderdag 23 januari de gemeenteraad van Ede positief en unaniem ingestemd met de structuurvisie en milieueffectrapportage. In de structuurvisie WFC is beschreven op welke manier het gebied wordt ingericht. Waar komen huizen of juist bedrijven, welke mooie plekken willen we beschermen en hoe gaan we om met de natuur of het parkeren? Meer informatie over structuurvisie op de site van WFC

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X