FoodFloor kennismarkt 19 juni

FoodFloor kennismarkt 19 juni

FoodFloor nodigt je uit voor deelname aan de FoodFloor Kennismarkt op woensdagavond 19 juni a.s. van 20.00 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) bij Smaakpark Ede, Nieuwe Kazernelaan 2.

Kennisuitwisseling
FoodFloor organiseert een kennismarkt voor iedereen die bezig is met stadslandbouw- of andere lokale of regionale Food-initiatieven.

We willen vragen en kennis van de verschillende partijen bij elkaar brengen. Heb je vragen of juist goede tips, die te maken hebben met het opzetten of in gang houden van een Foodproject, dan is deze FoodFloor Kennismarkt bij uitstek de plek om dat met elkaar te delen.

Deskundigen
Op de FoodFloor kennismarkt schakelen we deskundigen in op het gebied van organisatie, communicatie, financiering en het werven en behouden van vrijwilligers. Met deze deskundigen creëren we een podium om kennis met elkaar uit te wisselen.
Er zijn een aantal thematafels, deelnemers kunnen bij de verschillende tafels en deskundigen langslopen, meeluisteren en/of vragen stellen.

Thematafels:

Vrijwilligers

 • Hoe werf ik de juiste vrijwilligers?
 • Hoe hou ik ze meerjarig bij mijn project betrokken?

Financiën

 • Bij wie kan ik terecht voor het opzetten van een begroting voor mijn idee/project?
 • Waar vind je hulp, materialen en financiële steun voor realisatie van jouw plan?

Communicatie

 • Hoe bereik ik de juiste (lokale) doelgroep?
 • Hoe zet ik social media en/of website effectief in?
 • Hoe krijg ik mensen naar mijn evenement of bijeenkomst?

Vergaren en delen van kennis, ervaring en materieel

 • Waar vind ik informatie over vergelijkbare (voorbeeld)projecten?
 • Welke andere organisaties zijn voor mijn project relevant?

Organisatie

 • Hoe en met wie pak je een foodidee aan?
 • Hoe kom je van een mooi idee tot een goed en gedragen plan?
 • Waar kan ik terecht voor de juiste kennis en/of ervaring?

Gemeente Ede

 • Wat kunnen de wijkbeheerders voor mijn project betekenen?
 • Wat kan de gemeente voor mijn project betekenen?
 • Welke voorwaarden stelt de gemeente aan mijn project?

Programma:
19.30: inloop met koffie/thee
20.00: opening
20.05: pitches van experts
20.30: kennismarkt/thematafels (vraag en aanbod)
21.30: afronding kennismarkt / naborrelen

Wil je je aanmelden als deskundige of als deelnemer aan de thematafels? Mail naar info@foodfloor.nl. Vragen? Neem dan contact op met Henk van Paassen via henk@dorpenlandadvies.nl.