Korte Keten Hack Food Valley

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart wordt door Farmhack de Korte Keten Hack Food Valley georganiseerd. Een initiatief van regionale partners die zich met hart en ziel inzetten om de landbouw in deze regio een ontwikkelperspectief te bieden. De ambitie is om deze regio de ‘Proeftuin van de wereld’ te maken. De hackathon maakt deel uit van deze ambitie. Voor meer informatie, zie: https://www.farmhack.nl/activiteiten/korte-keten-hack/. Dit zijn de challenges voor deze hackathon:

Grondmobiliteit: informatie over pacht en koop

Het is lastig om aan informatie over grond te komen: waar komt landbouwgrond te koop? Of anderszins beschikbaar voor gebruik? Of je nu wil opschalen, of een startende boer bent, of andersom: als je wil stoppen, het is op dit moment niet makkelijk om deze informatie te delen, anders dan via makelaars. Een tool die van boer tot boer deze informatie uitwisselt, misschien zelfs in de fase waarin je alleen nog maar overweegt om grond te koop te zetten, zou een geweldige uitkomst zijn. Challenger: IJsbrand Snoeij. Ondersteund door gemeenten. Data: open data, kadaster.

Kansenkaart Food Valley (bodem en ecosysteemdiensten)

De kansenkaart is een bestaande tool, ontwikkeld en beheerd door Boerenverstand. De Kansenkaart biedt nu al een combinatie van generieke data over bodem, water en het landschap met data van een boerenbedrijf, zoals mineralenbalansen en bodemkwaliteit. De boer krijgt advies waar op het bedrijf het beste maatregelen zoals uitgestelde maaidatum of niet kerende grondbewerking genomen kunnen worden. De uitdaging voor de hackathon is om te kijken of we de kansenkaart ook kunnen voeden met gegevens over beleidsdoelen. Zodat je per perceel terug kan zien waar een gemeente of waterschap kansen ziet voor bijvoorbeeld waterberging of landschapsbeheer. En welke beleidsinstrumenten daarvoor beschikbaar zijn. Challenger: gemeente en boer. Data: Agro Data Cube, Kadaster, data van gemeente Ede (omgevingsvisie).

Vraaggerichte teeltplannen

Deze challenge wordt ingebracht door Herenboeren Nederland, een CSA initiatief dat zich richt op een in alle opzichten duurzame vorm van grondgebruik. Hier in de Food Valley regio start dit jaar een Herenboerderij in Loenen, en ook in Ede gaan ze aan de slag. Hun challenge gaat over het vraaggericht inrichten van hun teeltplan. Zij hanteren een bijzonder bouwplan (1 op 8), met bovendien als ambitie om hun leden iedere week 5 soorten groenten aan te kunnen bieden. Nu ontwikkelen ze hun teeltplan door te kijken naar de fysieke omstandigheden van een gebied. Ze hebben een spreadsheet, met 60 soorten gewassen die in een herenboeren bouwplan passen. Voor de boer is het bouwplan – door het hele groeiseizoen heen – een enorme puzzel. En er is te vaak sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod. Tijdens de hackathon willen we aan de slag met een module voor de boer, zodat hij vraaggericht met zijn bouwplan bezig kan zijn, en steeds kan blijven finetunen (wat veel, wat weinig). En dit is niet alleen interessant voor Herenboeren, maar voor alle korte keten initiatieven, die van hun flexibiliteit door kleinschaligheid een ‘unique selling point’ willen maken. Voor deze challenge kijken we naar interessante bestaande tools, zoals open source AgroSense en AgSquared.

Shared Services

Deze challenge draait om een initiatief uit Brabant, “Online Food Brabant”, gericht op een digitale en kortere voedselketen. Zij proberen gebruik te maken van de mogelijkheden die “dataficatie”  in de platformeconomie kan bieden bij het creëren en ontdekken van nieuwe innovatieve verbindingen in de keten, en het ontwikkelen van nieuwe vormen van ketensamenwerking. Kernwoord: shared services. In Brabant richtten ze een coöperatie in, en ontwikkelden ze rondom primaire producenten een data warehouse. Tijdens de hackathon duiken we in de mogelijkheden van deze dienst (als shared service) en ontwikkelen we met lokale en andere geïnteresseerden (Hallo Boer, De Zwolse stadsranden) mogelijkheden voor verder gebruik en doorontwikkeling.

Logistiek

Deze challenge wordt gedragen door het Boerenhart, b2b leverancier van verse, gezonde en eerlijke streekproducten uit de Gelderse Vallei en van de Veluwe. Zij hebben veel ervaring opgedaan in de levering van streekproducten aan professionele partijen als ziekenhuizen en instellingen. De volgende stap is het vinden van last mile oplossingen naar de consumenten en slimme micro distributie. Kunnen we het Boerenhart helpen om het vervoer van streekproducten slim te organiseren en op de bewegingen van consumenten af te stemmen? Welke informatie heeft het Boerenhart nodig om “korte ketens” transport rendabel te maken?

Ecosysteemdiensten

Voor deze challenge werken we samen met team HERBee (winnaar van de Rewarding Nature hackathon). Zij werken toe naar een opdracht vanuit LNV, RVO en WNF en BoerenNatuur. Tijdens de hackathon willen we verkennen hoe HERBee gebruik kan maken van bijvoorbeeld de agro data cube en join data.

Meer informatie en inschrijven op www.farmhack.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X