Inschrijving ondersteuning Gezonde School open

Vanaf maandag 4 maart t/m donderdag 18 april 2019 kunnen scholen zich inschrijven voor het  Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het Ondersteuningsaanbod geeft scholen een steuntje in de  rug om te werken aan Gezonde School. Voor het schooljaar 2019-2020 kunnen 550 schoollocaties uit  het povo en mbo Ondersteuningsaanbod aanvragen.

Wat is het ondersteuningsaanbod?

Het Ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt scholen om Gezonde School te worden of te blijven. Het Ondersteuningsaanbod richt zich op alle scholen (locaties) in het po, vo en mbo, met name op nieuwe deelnemende scholen met kwetsbare doelgroepen. De ondersteuning bestaat uit een bedrag van € 3.000,-.
Met dit geldbedrag kan de school de taakuren vergoeden van de Gezonde School-coördinator: een eigen medewerker van de school die kartrekker is van de Gezonde School-plannen. Daarnaast kun je het bedrag gebruiken voor de inzet van erkende Gezonde School-activiteiten en het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Naast het bedrag van € 3000,- krijgt de school maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

Gezonde School is een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, GGD GHOR Nederland, RIVM Centrum Gezond Leven, regionale GGD’en, de KVLO, gezondheidsfondsen, maatschappelijke organisaties en thema-instituten op het gebied van een gezonde leefstijl. De ministeries van VWS, OCW, SZW en LNV maken Gezonde School mogelijk. https://www.gezondeschool.nl/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X