Samen voor gezond gewicht in de Regio Foodvalley

Samen voor gezond gewicht in de Regio Foodvalley

preventieakoordfoodvalley

De Regio FoodValley heeft een regionale invulling gegeven aan het Nationaal Preventieakkoord. Ziekenhuis Gelderse Vallei, Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV), Rabobank, Alliantie Voeding in de Zorg, Wageningen University & Research, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), Regio Foodvalley en Menzis  zetten zich samen in op gezonde voeding en preventie om zo de gezondheid van inwoners uit de regio te bevorderen.

Overgewicht en de gevolgen daarvan voor de gezondheid is een groeiend probleem. Bijna de helft van de volwassen inwoners van Nederland heeft overgewicht: een BMI hoger dan 25. Als we niets doen stelt het RIVM dat over 22 jaar, 62% van de volwassen Nederlanders kampt met overgewicht. Dat betekent dat ook het percentage Nederlanders met chronische aandoeningen, die mede het gevolg zijn van overgewicht, zoals diabetes type 2 en hart- en vaatziekten toeneemt.

Nu de Coalitie Preventie in de Foodvalley is getekend gaan alle betrokken partijen met elkaar in gesprek om kennis en bestaande succesvolle initiatieven te delen, nieuwe interventies te ontwikkelen en de samenwerking met andere partners te versterken. De coalitie wil hiermee een gezonde leefstijl bereikbaar maken door de omgeving gezonder te maken en door een aanbod van toegankelijke en effectieve initiatieven.

Zie meer informatie op de website van Alliantie Voeding