FoodFloor

De FoodFloor is het inspiratie- en netwerkplatform voor iedereen die iets heeft met ‘Food’. Het vindt een paar keer per jaar plaats. Het platform heeft sinds de eerste editie verschillende ontwikkelingen doorgemaakt. Zo is, met ondersteuning van de gemeente Ede, het FoodFloor Fonds opgericht. Gepitchte initiatieven kunnen hiermee financieel ondersteund worden. Prachtige voorbeelden die met behulp van dit fonds al zijn uitgevoerd zijn de Food Club, de melktap en de komst van vier stadsvarkens in het Veldhuizerbos. Initiatieven die bewustwording over (gezond) voedsel stimuleren. Inmiddels is ook de eerste FoodFloor thema-avond georganiseerd. Dit keer rondom voedseleducatie. Na maar liefst 13 pitches zaten de luisteraars vol ideeën en energie.

Piet Pieterse schrijft een historisch cahier over de Kenniscampus Ede en is zelf lang in het onderwijs werkzaam geweest, onder andere als docent Biologie. “Het is interessant om de ontwikkelingen op de Kenniscampus te volgen”, vindt Piet. “Zo heb je het Groenhorst waar voeding als vak wordt gegeven of de CHE waar studenten dit onderwerp nu als minor kunnen kiezen.” Piet ziet dat er veel interesse en inzet voor het onderwerp ‘food’ is in het Edese onderwijs. “Alleen heb ik het gevoel dat iedereen nog een beetje voor zichzelf bezig is. Ik denk dat het opbouwen van een goed netwerk belangrijk is. Maak bijvoorbeeld een lijst van initiatieven om food belangrijk te maken voor het onderwijs. Bied deze aan leerkrachten in Ede. Maar denk ook in zijwegen! Zo kan food een onderwerp zijn in de vakken rekenen en taal. En vergeet food ook niet te verwerken binnen de opleidingen Pabo en Verpleegkunde! Wanneer deze groep het belang van voedselonderwijs ziet, geven zij het weer door”.

Inspiratie en ideeën

Twee leerkrachten van de Fransiscusschool uit Ede vullen na de pitches het evaluatieformulier over de avond in. Dit zijn juf Thea uit de bovenbouw en juf Gonny uit de onderbouw. “Op school werken we in alle klassen al met het onderwerp voeding. We hebben moestuinen en een ‘groen plein’ waar spelen en genieten centraal staat” vertelt Gonny. “Met groep 8 zijn we via de organisatie Het Groene Wiel naar de boerderij geweest. Als leerkrachten mogen we zelf de invulling binnen dit thema bepalen. Op deze avond hebben we veel inspiratie en ideeën op gedaan”, vult Thea aan. “Eerder gaven wij Smaaklessen. Deze willen we graag terug brengen. Op deze avond hebben we veel mensen zien pitchen waarmee we misschien samen kunnen werken.”

Zelf pitchen?

Wilt u ook pitchen op de FoodFloor? Neem dan contact op met FoodFloor: info@foodfloor.nl en via de groep FoodFloor op LinkedIn. Toegang is altijd gratis. Twitter: @FoodFloor. Facebook

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X