Tiny Food Forest op basisschool Panta Rhei

tinyfoodforest

Ede heeft de primeur van het eerste IVN Tiny Food Forest in Nederland! Vrijdag 30 november plant #IVNHetGroeneWiel samen met leerlingen het Tiny Food Forest aan op het schoolplein van basisschool #PantaRheiEde.

Toelichting

Het mini-bos in Ede is bijzonder omdat het een Tiny Food Forest is. Het Tiny Food Forest in Ede is de eerste van twee IVN Tiny Food Forests in Nederland. Het tweede bos komt in Bilthoven. Het Tiny Food Forest bestaat uit bomen en struiken met eetbare bloemen, vruchten en noten. Via het bos leren kinderen spelenderwijs over natuur, natuurlijke kringlopen en de herkomst van hun voedsel.

IVN realiseert in heel Nederland Tiny Forests. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Het Tiny Forest draagt bij aan biodiversiteit, klimaatadaptatie en sociale cohesie. Het bos is niet alleen een fijne plek voor vlinders, vogels en bijen, maar ook voor mensen. Kinderen krijgen les in het buitenlokaal en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Het Groene Wiel begeleidt de school bij ontwerp, aanleg en het geven van lessen in en over het Tiny Food Forest. Basisschool Panta Rhei adopteert het bos en de leerlingen van de school worden de boswachters van hun eigen bos. Vrijdag 30 november wordt het bos aangeplant, samen met leerlingen, leerkrachten en ouders van de Panta Rhei.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X