Masterclasses ‘Produceren in de korte keten’

masterclasseskorteketen

Dertien boeren uit de Regio Foodvalley zijn gestart met een serie masterclasses ‘Produceren in de korte keten’. Steeds meer boeren willen voor een goede prijs duurzaam produceren en gaan hun producten in de directe omgeving verkopen. Daarmee spelen zij in op de groeiende behoefte van consumenten aan duurzaam en gezond voedsel met een bekende herkomst.

Dertien van deze boeren starten vandaag met een serie masterclasses ‘Produceren in de korte keten’. Hierin leren zij hoe ze hun producten lokaal aan de consument kunnen verkopen en welke stappen hiervoor nodig zijn.

De eerste bijeenkomst is geweest, de volgende bijeenkomst is 23 november. Instromen in nog mogelijk.

De masterclass wordt aangeboden door de regiogemeenten Ede en Barneveld, LTO Gelderse Vallei, WUR en Coöperatie Boerenhart en wordt gefinancierd door de Provincie Gelderland met geld uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Kijk voor meer informatie op de website van de  gemeente Ede.

https://www.ede.nl/nieuws/masterclass-produceren-in-de-korte-keten-van-start-in-regio-foodvalley/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X