Regio FoodValley gaat samenwerken in FoodNL

logo foodvalley

Regio FoodValley gaat in Brussel samenwerken met de regio’s Greenport Regio Venlo en AgriFood Capital Noordoost-Brabant. De drie regio’s willen samen samen een sterke coalitie vormen om in Brussel één krachtige boodschap af te kunnen geven. Dit gaan ze doen onder de werknaam Food NL. Zo kunnen de regio’s beter opkomen voor de regionale en economische belangen vanuit Nederland.

De voedselregio’s Greenport Regio Venlo, Regio Foodvalley en AgriFood Capital Noordoost-Brabant vertegenwoordigen de gehele keten van voedsel productie. De regio’s zetten zich in voor innovaties en circulaire productie van voedsel. Dit gebeurt op basis van samenwerking met onder andere belangrijke sectoren als hightech en datascience.

De lobby vindt plaats op dossiers als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, regionaal beleid én regelgeving bij voedselkwaliteit en -veiligheid van de EU. Ook spannen de voedselregio’s zich in om zo veel mogelijk investeringen naar zich toe te trekken. Het gaat om investeringen die met name nodig zijn om kringlooplandbouw mogelijk te maken, uitbraak van ziektes bij dieren zoveel mogelijk te voorkomen en antibioticagebruik bij dieren terug te dringen.

Voedselregio’s slaan handen ineen: Food NL

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X