Poultry Expertise Centre promoot innovatie

In het Poultry Expertise Centrum werken overheid, onderzoek en ondernemers samen aan een bloeiende pluimveesector. Onderdelen zijn de proeftuin Poultry Innovation Lab en het breed gedragen Praktijkcentrum Emissiereductie in de Veehouderij.

Kennis bundelen en verspreiden

In het Poultry Expertise Centre (PEC) werken bedrijven, overheid en kennisinstellingen uit de pluimveesector met elkaar samen. Het centrum bundelt expertise van het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven en gebruikt deze voor het opleiden van studenten, ondernemers en medewerkers in de pluimveesector (nationaal en internationaal). Dit kan een volledige opleiding zijn, maar ook voor, na- of bijscholing. Het is een internationaal kennis- en trainingscentrum van en voor de pluimveesector, dat graag inspeelt op de vragen vanuit het bedrijfsleven.

Poultry Innovation Lab
Een opvallende activiteit van het PEC is het Poultry Innovation Lab (PIL), een Proeftuinen-project van Regio FoodValley op het terrein van Aeres MBO Barneveld. Er werken een aantal partijen uit de sector en de regio aan mee. Het Lab bestaat uit een pluimveestal en een businesscentre (bezoekersruimten en informatiecentrum), waar ruimte is voor praktijktrainingen, onderzoek en kennisoverdracht. Er worden activiteiten georganiseerd voor professionals uit de pluimvee-industrie, studenten uit het pluimveeonderwijs en internationale professionals.

Het Poulty Innovation Lab brengt kennis en innovatie letterlijk onder één dak. De stal biedt ruimte om nieuwe stalinrichtingen uit te proberen, maar ook zijn experimenteren mogelijk met verlichting, klimaat, voeding en huisvesting. Belangrijke thema’s van het Lab zijn gezondheid en dierenwelzijn, voedselveiligheid en voedselzekerheid en duurzame systemen. In de stal zijn twee units, één voor 1000 vleeskuikens en één voor 1000 leghennen.

Een van de bedrijven die actief betrokken is bij het PIL is Jansen Poultry Equipment. Ooit begonnen als producent van de eerste automatische legnesten, zijn ze inmiddels een speler op wereldschaal. Het PIL biedt hen een mooie broedplaats voor het steeds weer doorontwikkelen van innovatieve pluimveestalinrichting.

Praktijkcentrum Emissiereductie in de Veehouderij

Ander belangrijk onderdeel van het PEC is het Praktijkcentrum Emissiereductie in de Veehouderij (PEV).  Dit centrum test samen met veehouders in de Regio FoodValley haalbare en betaalbare technieken om fijnstof te reduceren in de pluimveehouderij. Naast de innovatietak opent het PEV ook een kennisloket waar bedrijfsadviseurs, veehouders en ambtenaren onafhankelijke informatie in kunnen winnen. Het PEV is een samenwerkingsverband van provincie, diverse gemeenten, de Regio FoodValley, kennisinstellingen en boerenorganisaties.

Meer informatie www.poultryexpertisecentre.com
www.jpe.org

www.praktijkcentrumemissiereductie.nl

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X