Tiny Forest in Ede?

Tiny Forest in Ede?

Waar in Ede is een mooie plek te vinden voor een Tiny Forest? Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems stadsbos ter grootte van een tennisbaan. Het kan aangeplant worden op een braakliggend terrein, een park, overal eigenlijk waar ruimte is. Gemeente Ede wil graag meedoen met het project Tiny Forest van IVN en Smaakstad Ede steunt dit plan van harte.

Een Tiny Forest is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek.

Een Tiny Forest stimuleert biodiversiteit: het bos van 200 m2 bestaat uit veel verschillende soorten bomen. Deze bomen trekken weer insecten en vogels aan.

Het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens en natuur is groter dan ooit. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren.

De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen.

Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.

Tiny Forest is een landelijk project van IVN, er liggen al Tiny Forests verspreid over zes verschillende gemeentes in Nederland. Gemeente Ede wil ook graag een Tiny Forest binnen de gemeentegrenzen. Wie weet er een mooie plek in Ede? Of wil initiatief nemen om in zijn of haar buurt een Tiny Forest te realiseren?

In Ede wordt het project gecoordineerd door Het Groene Wiel. Neem voor meer informatie contact op met Eveline van Oudbroekhuizen. e-mail: e.van.oudbroekhuizen@ivn.nl