Uitnodiging: Boeren in de korte keten

Uitnodiging Inspiratie-bijeenkomsten over alternatieve bedrijfsvormen. Na de FoodFloor nog wat dieper ingaan op het bereiken van consumenten met streekproducten? Gemeente Ede organiseert twee bijeenkomsten over de korte keten voor boeren uit de regio.

Tijdens deze twee bijeenkomsten laten verschillende ondernemers zien hoe
het anders kan. Ze delen hun verhaal over ondernemen in de korte
keten: voor welke keuze stonden zij? Welke afwegingen hebben ze
gemaakt? En hoe hebben zij hun bedrijf in deze veranderende wereld
opnieuw vorm gegeven? Allerlei aspecten komen aan bod: relaties met
leveranciers en afnemers, de wensen van de consument, wat betekent
dat voor het product, en de verdere bedrijfsvoering. Hoe kwamen zij tot
een onderscheidend en succesvol product? De boeren vertellen. En na
afloop kunt u met hen in gesprek.

Het hele programma kunt u lezen in de folder van de gemeente Ede: Uitnodiging inspiratiebijeenkomsten korte keten

Aanmelden kan via de webpagina www.ede.nl/korteketen

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X