Living Lab: Stadslandbouw als kans voor het World Food Center! op 31 januari

Living Lab: Stadslandbouw als kans voor het World Food Center! op 31 januari

Wij nodigen u als actieve deelnemer aan de community stadslandbouw van harte uit om met ons mee te denken in een living lab om alle waarden van Stadslandbouw te integreren in de inrichting van het buitengebied van het World Food Center in Ede.

Wanneer?  31 januari 2018 van 15.00 uur tot 18.00 uur
Locatie?  World Food Center, Nieuwe Kazernelaan 2-D42, 6711 JC Ede

Graag wel even aanmelden door een mail te sturen naar eetbaarede@outlook.com
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Hilda Weges 06-52405801

Onze droom: Ede heeft niet alleen een WFC maar ís ook een WFC!

Ede pioniert nationaal en internationaal met integraal voedselbeleid en laat zien hoe sociale én economische impact kan worden gerealiseerd. Het World Food Center (WFC) past hierbij. In het WFC  ontmoeten bedrijven, consumenten en kennisinstellingen elkaar om kennis te creëren en te delen. Bezoekers ervaren hoe voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en gegeten. In het WFC zal iedereen de kracht van de Nederlandse voedselwaardeketen ervaren.

Stichting SmaakstadEde heeft een actieve food community voor een gezonde en duurzame toekomst in Ede gerealiseerd door partijen aan elkaar te verbinden, te faciliteren en te inspireren. Als onderdeel van SmaakstadEde zet EetbaarEde zich al vele jaren in voor het versterken van stadslandbouw binnen de gemeente.  In Ede zijn al veel kleine voedselinitiatieven actief. Onze droom is om een groot initiatief te realiseren waarin de diverse waarden van stadslandbouw vanaf het begin in het gebiedsontwerp zijn meegenomen en worden uitgevoerd. Dit zou enorm bijdragen aan het draagvlak voor de inpassing van stadslandbouw in de gehele Edese woon- en werkomgeving.

Mooie kans

Het nieuw in te richten gebied rondom het WFC is bij uitstek een mooie kans om een begin te maken met de realisatie van zo’n groot initiatief. Zeker omdat stadslandbouw uitermate geschikt is om de hele voedselketen zichtbaar te maken en de ‘WFC experience’ van voedsel, voedselproductie, educatie en innovatie zowel binnen als rondom het gebouw in de praktijk te brengen.

Om dit te realiseren is samenwerking essentieel. Daarom organiseren we dit Living Lab in samenwerking met Stadslandbouw Nederland. Dit is het landelijke netwerk waarin ondernemers, maatschappelijke organisaties, bewonersinitiatieven, onderwijs, overheid en onderzoek elkaar versterken en helpen om stadslandbouw in Nederland verder tot ontwikkeling te brengen. Dit netwerk vormt een bron van ervaringen, kennis en inspiratie die we ook in Ede kunnen benutten.

Programma

Moderators: Stadslandbouw Nederland – Jean Eigeman en Petra van de Kop

15.00 Welkom Living Lab  
  Ø  De droom van EetbaarEde Hilda Weges
  Ø  De ambities en doelen van het World Food Center Harry Veldhuis
  Ø  De ambities van de gemeente Ede Froukje Idema
15.30 De waarden van Stadslandbouw Jan Eelco Jansma
15.45 Inspiratie carrousel Stadslandbouw  
  Ø  Urban Greeners: Makers van de groene stad Boj van den Berg
  Ø  van Bergen Kolpa Architecten:  Architectuur voor voedsel Jago van Bergen
  Ø  Gemeente Den Haag: Ontwikkeling Voedselpark Tom Voorma
  Ø  Vereniging De nieuwe Ronde in Wageningen Pieter Lammerts
16.30 Korte break  
16.45 Samen aan de slag met ontwerprichtlijnen voor de integratie van stadslandbouw in de buitenruimte van het WFC.  
17.45 Overdracht van de ontwerprichtlijnen aan het WFC en de Gemeente Ede als input voor een vervolgbijeenkomst. Wim Vaessen
18.00 Netwerkborrel  

Inspiratie ter voorbereiding?

Eetbaar Ede: www.eetbaarede.nl

Stadslandbouw Nederland: https://stadslandbouwnederland.nl/

Het World Food Center:  http://www.worldfoodcenters.nl/

Wat food voor Ede doet: https://www.watfoodvoorededoet.nl/