Herenboeren Ede informatiebijeenkomst 16 januari

Herenboeren Ede wil in Ede een coöperatieve boerderij oprichten. Er kunnen nog huishoudens meedoen met de Herenboerderij. Op 16 januari is er een informatiebijeenkomst in het Raadhuis van Ede.

Een Herenboerderij is een kleinschalige gemengde coöperatieve boerderij, in eigendom van een groep huishoudens die samen een coöperatie vormen. Samen bepalen de leden van de coöperatie wat ze willen eten en verbouwen. Dat gebeurt op een duurzame manier. Een professionele boer in dienst van de coöperatie verbouwt op de boerderij tientallen soorten groenten en fruit en verzorgt de dieren die vlees en eieren leveren. Iedere Herenboer betaalt eenmalig inleggeld voor de oprichting van de boerderij. Verder delen de Herenboeren de jaarlijkse kosten door contributie, in ruil voor het afnemen van een wekelijks voedselpakket. Herenboeren Ede vormt straks een coöperatie en alle belangrijke beslissingen over uitgaven en productie worden door de Algemene Ledenvergadering genomen.

Net als de vorige keer zal er een informatie- en een verdiepingsronde worden georganiseerd. De informatieronde is bestemd voor mensen die kennis willen maken met het idee achter een Herenboerderij, de verdiepingsronde is voor mensen die op specifieke onderwerpen dieper in willen gaan. Deze keer gaat het over het exploitatiemodel van een Herenboerderij.

Meer informatie op www.herenboerenede.nl.

De informatiebijeenkomst vindt plaats op 16 januari om 20.00 uur in het Raadhuis van Ede, Bergstraat 4. Aanmelden kan via info@herenboerenede.nl.

https://www.herenboerenede.nl/nieuws/voorlichtingsbijeenkomsten

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X