Verslag voedselbossen thema avond

Op 29 november 2017 stond de stadslandbouwavond van Eetbaar Ede in het teken van voedselbossen en eetbare natuur.

171129 2

Ongeveer 50 mensen bezochten de thema avond voedselbossen en eetbare natuur in Ede, die werd georganiseerd door Eetbaar Ede. Eetbaar Ede wil mensen verbinden, mensen verbinden aan gezond en duurzaam voedsel, en dat in de gemeente Ede. En werkt daarvoor onder andere aan een actieve Food community en het delen van expertise. In dat kader is ook deze avond georganiseerd.

Hilda Weges, Eetbaar Ede/Stadslandbouw Nederland

171129 8

Hilda Weges van Eetbaar Ede is ook betrokken bij Stadslandbouw Nederland. Stadslandbouw Nederland houdt zich bezig met onderwijs, onderzoek, ondersteuning van regionale initiatieven en brengen landelijk stadslandbouw initiatieven in kaart.

Wouter van Eck, FoodForest Ketelbroek

171129 6

Wouter van Eck van het eerste Nederlandse Voedselbos Ketelbroek in Groesbeek is ook betrokken bij Stichting Voedselbosbouw Nederland. Voedselbos is een landbouwmethode, gericht op voedselproductie, en werkt met de principes van een natuurlijk bos. De kern van een voedselbos is een aanleg in 7 lagen, veel bomen en geen input van buiten zoals mest en pesticiden.

Plagen worden in een voedselbos aangepakt met behulp van de natuur. Te veel rupsen wordt bijvoorbeeld opgelost door te zorgen voor genoeg nestelplekken voor vogels, de natuurlijke vijanden van rupsen. Andere systemen werken door de aanwezigheid van voldoende schimmels in de grond. Zwamdraden halen voedingsstoffen diep uit de grond en bomen maken daar gebruik van. Toevoegen van mest verbreekt deze relatie. Te veel varkens in een bos vernielen deze bodemstructuren. Het systeem moet in balans zijn. Voedselbossen creëren ook een leefplek voor vogels en insecten. Voedselbossen trekken andere soorten aan dan bijvoorbeeld een natuurreservaat. Ook qua voedsel is een voedselbos complementair. Het biedt allerlei nieuwe soorten eetbaar groen met nieuwe smaken. Een voedselbos is een groeisysteem, de productie stijgt met de jaren.

Maria van Maanen, Initiatiefgroep Voedselbossen Ede

171129 5

Maria van Maanen was voorheen tuinder in een biologische tuinderij in Scherpenzeel. In Ede wil ze nu graag werken aan meer eetbaar groen in de stad, natuur naar de mensen brengen. Het huidige systeem van landbouw klopt niet, kunstmest gifstoffen, problemen met CO2 en energie. Voedselproductie door middel van een voedselbos biedt een oplossing hiervoor. De initiatiefgroep werkt momenteel aan een eetbare groenstrook bij park Inschoten en heeft een plan ingediend voor een voedselbos bij voormalig tuincentrum Kernhem. Ze willen zich richten op educatie en voorlichting, platformfunctie en de aanleg van een professioneel voedselbos. Zij zoeken kerngroepleden, liefhebbers politiek, praktische helpers en hulp bij communicatie. Schrijf je in de voor de nieuwsbrief!

Malika Cieremans, Circle Ecology

171129 4

Malika Cieremans heeft twee projecten met eetbaar groen in wijken begeleid in Wageningen en heeft een aantal tips en tricks. Het is bijvoorbeeld handig om een werkgroep breed op te zetten, met alle betrokkenen. Om te zorgen voor ondersteuning bij dat proces. Zorgen voor goed beeld van de toekomstplannen, een gezamenlijke droom. Een aandachtspunt is verder de continuïteit en coördinatie op de langere termijn. Voor de start van een initiatief is het handig om een bijeenkomst te beleggen, bijvoorbeeld op initiatief van de gemeente. Een plan uit te werken en steun te verwerven. Samenwerking met de gemeente is belangrijk voor vergunning en het grove werk.

Malika geeft ook een basiscursus voedselbossen voor iedereen en een jaarcursus voeselbossen voor professionals.

Afsluiting  avond

Gespreksleider Henk van Paassen vraagt de deelnemers wie er willen helpen met meer eetbaar groen in Ede. Mensen worden ook opgeroepen om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief van initiatiefgroep Voedselbossen Ede.

171129 1

Vervolgstappen

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er in Ede  gebeurt rondom stadslandbouw en Food? Schrijf je dan in bij Eetbaar Ede:

Facebook: www.facebook.com/eetbaarede 

Twitter: @eetbaarede

LinkedIn: groep FoodFloor Ede

Initiatiefgroep Voedselbossen Ede

Inschrijven voor de nieuwsbrief van of aanmelden als vrijwilliger voor Initiatiefgroep Voedselbossen Ede doe je hier:

https://voedselbossenede.wordpress.com/contact

Voedselbossen Ede heeft ook een Facebook pagina: www.facebook.com/initiatiefgroepvoedselbossenede

Gemeente Ede

Tips van de gemeente Ede voor de start van een stadslandbouwinitiatief:

https://www.ede.nl/stadslandbouw/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X