Ruimte voor stadslandbouw in Ede?

Ben je op zoek naar een stuk grond in Ede voor stadslandbouw op kleine of grote schaal? Kijk dan eens in Kernhem Noord. De gemeente heeft vorige week besloten dat dit gebied nog minstens 10 jaar groen blijft. Dat biedt mogelijkheden! Wil je hierover meer informatie van de gemeente, dan kun je contact met ze opnemen via stadslandbouw@ede.nl. Je kunt ook altijd contact opnemen met Eetbaar Ede voor advies of contact met andere stadslandbouwinitiatieven via eetbaarede@outlook.com.

Het volledige nieuwsbericht van de gemeente Ede:

Kernhem-Noord blijft nog minstens tien jaar groen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten op korte termijn geen woningbouw te plegen in het gebied. De woningen die de komende jaren in mogen worden gebouwd, kunnen allemaal op andere plaatsen worden gerealiseerd. Er is daarom geen noodzaak om uit te breiden in Kernhem-Noord.

Volkstuinen en stadslandbouw

Kernhem-Noord is de enige locatie waar de gemeente veel grond in eigendom heeft en waar in de toekomst woningbouw op grotere schaal kan plaatsvinden. De grond behoudt de gemeente, om er eventueel na 2030 woningbouw te kunnen plegen. Tot die tijd blijft het gebied groen. De gemeente zal waar mogelijk en wenselijk wel actief meewerken aan plannen om in gebied volkstuinen of stadslandbouw te realiseren. De gemeenteraad nam deze zomer een motie van die strekking aan. Andere gronden blijven verpacht aan agrariërs.

Woningbouw

Het aantal woningen dat een gemeente mag bouwen wordt op provinciaal niveau bepaald. Tot 2027 mogen in Ede nog tussen de 4500 en 5700 woningen gebouwd worden. Die woningbouw wordt grotendeels gerealiseerd op de kazerneterreinen, het Enka-terrein en in Kernhem.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X