23 augustus informatie bijeenkomst Herenboeren Ede

Herenboeren Ede: samen duurzaam voedsel produceren

Samen duurzaam voedsel produceren en meer grip krijgen op je eigen eten? Kom naar de informatiebijeenkomst van Herenboeren Ede op 23 augustus om 20.00 uur in het raadhuis in Ede. Herenboeren Ede is op zoek naar mensen die gezamenlijk, door een coöperatie te vormen, eigenaar willen worden van een boerenbedrijf.

Deze boerderij zal voor de leden van de coöperatie verschillende soorten groenten, fruit, aardappels, granen, eieren en vlees produceren. Dat gebeurt zo natuurlijk mogelijk zonder dat er gebruik gemaakt wordt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Een professionele boer met ervaring in natuurinclusieve landbouw, voert de werkzaamheden in opdracht van de coöperatie uit. Er zijn ongeveer 200 huishoudens nodig om de boerderij te kunnen realiseren. Doet u ook mee?

Op woensdag 23 augustus om 20.00 uur vindt een informatiebijeenkomst over de Herenboerderij plaats in het Raadhuis, Bergstraat 4 in Ede. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via info@ede.nl. U bent van harte welkom. Meer informatie over de Herenboerderij leest u op eetbaarede.nl/herenboerenede.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
X