Boekpresentatie Boeren in de Food Valley

Boekpresentatie Boeren in de Food Valley

Voor het boek Boeren in de Food Valley sprak Janneke Blijdorp met vijftien agrariërs uit de Gelderse Vallei. Door schaalvergroting verdween de afgelopen decennia tachtig procent van de boerenbedrijven in dit gebied. De overgebleven boeren zetten in op de internationale voedselindustrie of juist op ambachtelijkheid en de lokale markt. De boeren vertellen in het boek over hun motivatie en toekomstverwachting. Vaak zijn zij al generaties lang met het gebied verbonden.

Samen leveren de verhalen een verrassend divers beeld op van veerkrachtige
ondernemers. Eric Veltink maakte fotoportretten van de boeren en hun bedrijf.

U bent van harte welkom bij de presentatie van Boeren in de Food Valley op donderdagmiddag 24 november in De Schaapskooi op het erf van
melkveehouder Cor den Hartog, Grote Veenderweg 10, 6741 MC Lunteren.

Programma (14.00 – 16.00 uur, welkom vanaf 13.30 uur)

  • Ontvangst
  • Sprekers:
    • Jan Huijgen, boer Eemlandhoeve en filosoof, over het herstel van de regionale voedselcultuur
    • Jan Hartholt, voormalig manager van het cultuurprogramma van het Europese
  • Plattelandsbeleid, gaat in op de waarde van nieuwkomers en de relatie tussen stad en platteland Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de Edese wethouder WillemienVreugdenhil (buitengebied en agrarische zaken)
  • Boekverkoop en drankje

Graag reserveren via info@uitgeverijblauwdruk.nl