Kinderen enthousiast over de FoodClub.

Kinderen enthousiast over de FoodClub.

Kinderboerderij de Oude Hofstede heeft inmiddels al weer twee keer een Foodclub  georganiseerd: de eerste keer op de kinderboerderij zelf en de tweede keer zijn de kinderen op excursie geweest naar Vleesboerderij Binnenveld. De reacties van de kinderen en ouders zijn tot dusver heel enthousiast. Meer hierover leest u in deze eerste Nieuwsbrief FoodClub.

OPROEP!

Nu er meer kinderen meedoen dan we van tevoren durfden te dromen, zou het fijn zijn als we een pool konden vormen van vrijwilligers die het leuk vinden om één of meerdere keren mee te helpen met de begeleiding van de Foodclub. De begeleiding van de komende keer, 14 mei, is rond.

De andere data zijn: 28 mei (KB), 11 juni (excursie), 25 juni (KB), 9 juli (excursie), 27 augustus (KB), 10 september (excursie dichtbij, op de Kenniscampus), 24 september (KB) en 8 oktober (oogstfeest KB). We beginnen om 9.30 uur op de kinderboerderij en het duurt ongeveer tot 12 uur.

Opgeven kan via e-mail ( secretariaat@deoudehofstede.nl of a.wolferink@gmail.com )

Of door de gegevens op te geven op kantoor van de kinderboerderij.