17 maart | Gezond en duurzaam voedsel, júist voor mensen in kwetsbare posities

kennis- en inspiratiebijeenkomst 17 maart 2023 in Ede

Door snel toenemende armoede is het voor een groeiende groep mensen lastig om aan gezond en duurzaam voedsel te komen. Gelukkig groeit het aantal initiatieven op lokaal niveau dat zich inzet voor gezond en duurzaam voedsel voor mensen met weinig geld. Denk aan voedseltuinen gerund door vrijwilligers, zorgboerderijen die aan de voedselbank leveren, kookinitiatieven met vluchtelingen of voedselcoöperaties in kwetsbare wijken. In deze initiatieven is veel ervaring met wat wel en niet werkt. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Hoe kom je tot een goede samenwerking tussen lokale initiatieven en de gemeente? Hoe kan voedselbeleid bijdragen aan bredere gemeentelijke doelen zoals het verkleinen van gezondheidsverschillen? En hoe zorg je voor een echt inclusief voedselbeleid?

Op 17 maart is er een kennis en inspiratiebijeenkomst georganiseerd door verschillende organisaties. Met good practices uit gemeenten en lokale initiatieven die voorop lopen. Inspiratie voor het verbinden van inclusief voedselbeleid met andere opgaves en initiatieven van onderop. Panelgesprek met verschillende gemeentes, lokale initiatievencarroussel, 3 deelsessies.

Panelgesprek met Frank Bakkum (gemeente Amsterdam), Sylvia Ruiz Buskes (gemeente Venlo), Estella Franssen (Deventer), Dalila Sayd (Het Eetschap). Hoe komen we tot een inclusief voedselbeleid dat ook gezondheidsverschillen verkleint?

Initiatievencarrousel met Mahan Eslami (Delen Smaakt Beter, Wageningen), Mireille Groot Koerkamp (voedselcoöperatie, Broekland), Falco Janssen (zorgboerderij Slangenburg, Doetinchem), Klarien Klingen (de Wilde Peen, Ede).

Deelsessies: 1. Hoe betrek je mensen in armoede bij lokale initiatieven?

2. Hoe gebruik je de kracht van culturele diversiteit?

3. Hoe kom je tot een inclusief en integraal voedselbeleid dat ook gezondheidsverschillen verkleint?

Specifiek gemeentes, lokale voedselinitiatieven, zorgboeren, voedselbanken, voedselraden nodigen we graag uit voor deze bijeenkomst.

Deelname is gratis, aanmelden kan via de website

Locatie: Zonneoord, Ede

Tijden: 9.30 – 13.00 uur

X