10 juni workshops over Voedselraden: samen werken aan voedselbeleid

10 juni zijn er interessante workshops over oa voedselraden en voedselbeleid, tijdens de Voedsel Anders conferentie aan de Wageningen University. Er zijn nog veel meer interessante workshops, kijk op de site van Voedsel Anders voor het hele programma!

“Voedselraden: samen werken aan voedselbeleid.
Voedselraden richten zich op voedseldemocratie. Ze bundelen de
krachten van organisaties en personen die een bijdrage willen leveren
aan transformatie van het voedselsysteem. Voedselraden oefenen invloed
uit op het beleid van gemeenten en provincies. Ede, Amsterdam en Den
Haag hebben een voedselraad. In veel steden en streken zijn soortgelijke
voedselnetwerken actief. In deze workshop verkennen we vanuit
verschillende invalshoeken de wenselijkheid en mogelijkheden van een
nationale community of practice voor voedselbeleidsnetwerken.
Leon Meijer (wethouder gemeente Ede),
Tom Voorma (gemeente Den Haag),
Liane Lankreijer (Voedsel Anders NL),
Arnold van der Valk (WUR)”

“Stedelijk voedselbeleid: kansen, inzichten en obstakels.
Steeds meer gemeenten stellen een voedselbeleid op voor een gezonde,
duurzame en sociale stad. Zij ondersteunen of initieren initiatieven die
gezond, ecologisch geproduceerd eten uit de regio toegankelijk maken.
Sinds vorig jaar werken acht steden in Nederland samen met twee
ministeries aan beleid voor een gezonde en duurzame voedselomgeving.
Welke kansen liggen er? Welke instrumenten hebben steden? Zijn er
initiatieven die navolging verdienen? Welke obstakels komen we tegen,
bijvoorbeeld in wet- en regelgeving? Welke inzichten zijn er al? In deze
workshop delen we onze kennis en gaan we vooral op zoek naar de
ideeën die bij jullie leven voor gezond en duurzaam voedsel in en om de
stad.
Froukje Idema (gemeente Ede), Mark Frederiks (AMPED),
Huibert de Leede (City Deal), gemeente Almere,
Janneke Bruil (gemeente Wageningen)”

kijk op de site van Voedsel Anders voor meer informatie en het hele programma!

X